הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 2

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 2

אֵוַםּ פַּרַמְפַּרָא-פְּרָאפְּתַם  אימַםּ רָאגַ'רְשַׁיוֹ וידוּהּ
סַה קָאלֵנֵהַה מַהַתָא  יוֹגוֹ נַשְׁטַהּ פַּרַנְתַפַּה
אֵוַם—כך; פַּרַמְפַּרָא—על ידי שושלת מורים; פְּרָאפְּתַם—התקבל; אימַם—את המדע הזה; רָאגַ'ה-רּישַׁיַהּ—המלכים הקדושים; וידוּהּ—הבינו; סַהּ—הידע הזה; קָאלֵנַה—במרוצת הזמן; איהַה—בעולם הזה; מַהַתָא—ארוך; יוגהּ—מדע היחסים עם העליון; נַשְׁטַהּ—אבד; פַּרַם-תַפַּה—הו ארג'ונה מייסר האויבים.
תרגום
כך התקבל מדע נשגב זה דרך שושלת מורים, ובדרך זו הבינוהו המלכים הקדושים. אלא שבמרוצת הזמן השושלת נותקה, והמדע כפי שהוא, דומה שאבד.
התעמקות
נאמר כאן במפורש שהבהגווד גיטה נועדה בייחוד למלכים קדושים, משום שעליהם מוטל היה ליישם את הוראותיה לצורך השליטה באזרחים. ברור אפוא שלא נועדה לשמש כר לפרשנויותיהם ורעיונותיהם האישיים של אנשים דמוניים, שפורטים את ערכה לפרוטות שלא לתועלת איש. הצורך לשוב ולכונן את שושלת המורים עלה בשעה שמניעיהם האישיים של מפרשים חסרי מצפון חדרו ושיבשו את משמעותה המקורית. האל אמר בעצמו לפני חמשת-אלפים שנה ששושלת המורים נשברה ומסר הגיטה כמו אבד. גם כיום ישנן מהדורות רבות לבהגווד גיטה (בייחוד באנגלית), אלא שכמעט כולן אינן נאמנות לשושלת מורים מוסמכת. פרשנויות שכאלה של מלומדים ארציים הן רבות כיום לאינספור. הם עושים עסקים טובים ממילותיו של קרישנה, אף שרובם ככולם אינם מקבלים אותו כאישיות אלוה העליון. זהו הלך רוח דמוני, שהרי הלא-דְבֵקים אינם מאמינים באלוהים, אולם מבקשים להתענג על קנייניו. בגלל הצורך העצום במהדורה של הגיטה הנאמנה לשיטת הפַּרַמְפַּרָא (שושלת הוראה), נעשה כאן ניסיון למלא צורך זה. הבהגווד גיטה — כפי שהיא — מהווה ברכה לאנושות; אולם אם מתייחסים אליה כאל חיבור פילוסופי ספקולטיבי, הרי שאינה אלא בזבוז זמן לשווא.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר