הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 35

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 35

יַג' גְ'נָֿאתְוָא נַה פּוּנַר מוֹהַם  אֵוַםּ יָאסְיַסי פָּאנְּדַּוַה
יֵנַה בְּהֻוּתָאנְי אַשֵׂשָׁאנּי  דְרַקְשְׁיַסְי אָתְמַנְי אַתְהוֹ מַיי
יַת—את זה אשר; גְ'נָֿאתְוָא—ביודעך; נַה—לעולם לא; פּוּנַהּ—שוב; מוֹהַם—לאשליה; אֵוַם—באופן זה; יָאסְיַסי—אתה תגיע; פָּאנְּדַּוַה—הו בן פָּאנְּדּוּ; יֵנַה—אשר באמצעותו; בְּהֻוּתָאני—את ישויות החיים; אַשֵׂשָׁאנּי—כולן; דְרַקְשְׁיַסי—אתה תראה; אָתְמַני—בנשמת-העל; אַתְהַה אוּ—או במילים אחרות; מַיי—בי.
תרגום
ומשקנית ידע אמיתי ממורה ששרוי בהגשמה עצמית, לא תשוב עוד ותיפול לאשליה שכזו, שהרי בזכות הידע הזה תראה שכל ישויות החיים אינן אלא חלק של העליון, או במילים אחרות, הן שלי.
התעמקות
קבלת ידע מאדם שהגיע להגשמה רוחנית, או שיודע את הדברים כפי שהם, מקנה את ההבנה שכל ישויות החיים הן חלקיקים של אישיות אלוה, שְׂרִי קרישנה. תפיסת הקיום כנפרד ממנו נקראת מָאיָא (מָא-לא, יָא-זה). יש סוברים שאין לנו ולא כלום עם קרישנה, שהוא בסך הכול דמות היסטורית חשובה, ושהמוחלט הוא הברהמן הבלתי אישי. אולם בבהגווד גיטה נאמר שהברהמן הבלתי אישי הוא זוהרו האישי של קרישנה. קרישנה הוא אישיות אלוה העליון וסיבת הכול. גם הבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא מאשש שהוא אישיות אלוה וסיבת כל הסיבות. מיליוני ההתגלויות אינן אלא התרחבויותיו השונות, וגם ישויות החיים מתרחבות ממנו. הוגי הדעות המָאיָאוָאדִים טועים לחשוב שקרישנה מאבד את קיומו הנפרד בשלל התרחבויותיו. מחשבה שכזו היא חומרית מטבעה, שהרי לפי התנסותנו בעולם החומרי, עצמים שמתפזרים לחלקיקים מאבדים את זהותם המקורית. בעייתם של הוגי הדעות המָאיָאוָאדִים היא שאינם מבינים שמוחלט פירושו שאחד ועוד אחד שווה אחד, וגם אחד פחות אחד שווה אחד. כך קורה בעולם המוחלט.

האשליה שמכסה אותנו עתה מקורה בהיעדר ידע מספיק על אודות המוחלט. התוצאה היא שאנו חושבים את עצמנו לנפרדים מקרישנה. אנו אמנם חלקים נפרדים שלו, אולם בו בזמן איננו שונים ממנו. ההבדלים הגופניים שבין ישויות החיים השונות הם מָאיָא, לא אמיתיים. כולנו נועדנו לספק את קרישנה. מָאיָא היא זו שגרמה לארג'ונה לחשוב שקשרי משפחה בני-חלוף חשובים יותר מיחסיו הנצחיים, הרוחניים, עם קרישנה. הבהגווד גיטה כולה נועדה ללמד שישות החיים היא משרתת נצחית של קרישנה, ואינה נפרדת ממנו. תחושת הזהות הנפרדת נקראת מָאיָא. יש מטרה ותכלית לקיומן של ישויות החיים, חלקיקיו של העליון. אולם מאחר שהן שכחו את ייעודן לפני זמן רב, הרי שהן עוברות בגופים שונים כאנשים, חיות, אלים-למחצה וכו'. ההבדלים הגופניים הללו מקורם בשכחת השירות הנשגב לאל. מכל מקום, על ידי שירות נשגב בתודעת קרישנה משתחררים מיד מאשליה זו. רק מורה רוחני מוסמך יכול להקנות ידע טהור שכזה, שמסלק את האשליה שישות החיים שווה לקרישנה. ידע מושלם פירושו שקרישנה, הנשמה העליונה, הוא מקלטן העליון של ישויות החיים כולן. אולם בשעה שהן נוטשות את מקלטן, הן נשבות בתעתועי האנרגיה החומרית ומדמות לעצמן זהות נפרדת. או אז, ברמות שונות של זהויות חומריות, הן שוכחות את קרישנה. מכל מקום, בשעה שישויות חיים מבולבלות שכאלה מפתחות תודעת קרישנה, הן עולות על נתיב הגאולה. זה מאושש בבְּהָאגַוַתַם (2.10.6): מוּקְתיר היתְוָאנְיַתְהָא-רֻוּפַּם סְוַרֻוּפֵּנַּה וְיַוַסְתְהיתיהּ. גאולה פירושה להימצא במעמד היסודי כמשרתים נצחיים של קרישנה (תודעת קרישנה).

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר