הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 4

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 4

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
אַפַּרַםּ בְּהַוַתוֹ גַ'נְמַה  פַּרַםּ גַ'נְמַה ויוַסְוַתַהּ
קַתְהַם אֵתַד ויגָ'אנִייָאםּ  תְוַם אָדַוּ פְּרוֹקְתַוָאן איתי
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; אַפַּרַם—מאוחרת; בְּהַוַתַהּ—שלך; גַ'נְמַה—הלידה; פַּרַם—קודמת; גַ'נְמַה—הלידה; ויוַסְוַתַהּ—של אל השמש; קַתְהַם—כיצד; אֵתַת—את זאת; ויגָ'אנִייָאם—אוכל להבין; תְוַם—אתה; אָדַוּ—בראשונה; פְּרוֹקְתַוָאן—הורית; איתי—כך.
תרגום
ארג'ונה אמר: כיצד זה שהורית לויוַסְוָאן את המדע הזה בראשונה, שהרי לידתו קדמה לשלך?
התעמקות
ארג'ונה מוכר כדְבֵקו של האל, כיצד לא האמין לדבריו של קרישנה? האמת היא שהוא אינו שואל למען עצמו, אלא למען אלה שאינם מאמינים באישיות אלוה העליון, או למען אותם לא-דְבֵקים שמסרבים להכיר באלוהות של קרישנה; הוא שואל למענם בלבד, כאילו בעצמו אינו מודע לאישיות אלוה, קרישנה. מן הפרק העשירי יסתבר שארג'ונה ידע לגמרי שקרישנה הוא אלוהים, המקור לכול והנשגב העליון. קרישנה הופיע כמובן גם עלי-אדמות, כבנה של דֵוַקִי, לכן לא קל לאדם רגיל להבין כיצד בו בזמן הוא גם אישיות אלוה העליון, האישיות המקורית והנצחית. ארג'ונה שואל את שאלתו רק כדי להבהיר עניין זה, באמצעות תשובתו הסמכותית של קרישנה עצמו. העולם כולו — בימי קדם כמו גם כיום — מקבל את קרישנה כסמכות העליונה; רק הלא-דְבֵקים מתכחשים לו. מאחר שקרישנה מקובל כבר-הסמכא העליון, חשב ארג'ונה שמילותיו של קרישנה ישמשו עדות נגד תיאוריהם של הלא-דְבֵקים שמנסים לעוות את דמותו בדרכים שמובנות רק להם ולחסידיהם. הכול צריכים, למען טובתם, ללמוד את המדע של קרישנה. ובשעה שקרישנה מדבר על עצמו, הרי שזה מבורך לעולמות כולם. ללא-דְבֵקים נראים אולי הסברים שכאלה מוזרים, כיוון שהם לומדים עליו מנקודת ראותם. אולם הדְבֵקים מוקירים בכל לבבם את מילותיו על עצמו. הם אפילו סוגדים למילותיו, ולהוטים לשמוע עליו עוד ועוד. למשוללי האמונה, שחושבים את קרישנה לאדם רגיל, זו הזדמנות ללמוד שקרישנה הוא על-אנושי, סַץ'-צ'יד-אָנַנְדַה-ויגְרַהַה, דמות נצחית של חדווה וידע, ונשגב ומעל להשפעתם של מידות הטבע החומרי, זמן וחלל. אין ספק שדָבֵק כמו ארג'ונה אינו מבולבל לגבי מעמדו הנשגב של קרישנה. הוא שואל את שאלתו רק כדי לנסות ולהתריס נגד תפיסתם של האתיאיסטים, שלפיה קרישנה הוא אדם רגיל שכפוף למידות הטבע החומרי.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר