הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 42

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 42

תַסְמָאד אַגְ'נָֿאנַה-סַמְבְּהֻוּתַםּ  הְרּית-סְתְהַםּ גְ'נָֿאנָאסינָאתְמַנַהּ
צְ'היתְתְוַיְנַםּ סַמְּשַׂיַםּ יוֹגַם  אָתישְׁטְהוֹתְתישְׁטְהַה בְּהָארַתַה
תַסְמָאת—לכן; אַגְ'נָֿאנַה-סַמְבְּהֻוּתַם—נוצר מבערות; הְרּית-סְתְהַם—נמצא בלב; גְ'נָֿאנַה—של הידע; אַסינָא—בחרב; אָתְמַנַהּ—של העצמי; צְ'היתְתְוָא—חתוך; אֵנַם—הזה; סַמְּשַׂיַם—את הספק; יוֹגַם—ביוגה; אָתישְׁטְהַה—התבסס; אוּתְתישְׁטְהַה—קום והילחם; בְּהָארַתַה—הו נצר בְּהָארַתַה.
תרגום
לכן הכֵּה בנשק הידע את הספקות שעלו בלבך מחמת בורות. הו בְּהָארַתַה, מצוּיד ביוגה, קום והילחם.
התעמקות
שיטת היוגה שנלמדת בפרק זה נקראת סַנָאתַנַה-יוגה, פעילותה הנצחית של ישות החיים. סוגי ההקרבה שביוגה הם שניים: האחד נקרא הקרבת קניינים חומריים, והשני נקרא ידע על אודות העצמי, שהוא פעילות רוחנית טהורה. הקרבת קניינים שלא לצורך התקדמות רוחנית נחשבת לחומרית. לעומת זאת, הקרבה שמטרתה רוחנית, או שמתבצעת בשירות מסור, נחשבת להקרבה מושלמת. גם הפעולות הרוחניות נחלקות לשתיים: הבנת העצמי (או מעמדה הטבעי של הנשמה), והאמת על אישיות אלוה העליון. באמצעות הבהגווד גיטה כפי שהיא קל להבין את שני התחומים החשובים הללו של הידע הרוחני. לא קשה גם להבין שהעצמי הוא חלקיק של האל. הבנה שכזו היא רבת תועלת, שהרי אז גם קל להבין את מעשיו הנשגבים של האל. האל דן בהם בראשית הפרק. רק חסר האמונה לא מבין את הוראות הגיטה, ופירושו של דבר שאינו מנצל כיאות את מעט העצמאות שהעניק לו האל. מי שלמרות ההוראות הללו אינו מבין את טבעו הנצחי, המלא חדווה והיודע-כול של אישיות אלוה, הוא הסכל שבסכלים. בערות זו, מכל מקום, יכולה להיעלם כשמקבלים בהדרגה את עקרונותיה של תודעת קרישנה. תודעת קרישנה ניעורה באמצעות הקרבות שונות לאלים-למחצה, הקרבה לברהמן, ההקרבה שבחיי נזירות, בחיי משפחה, בשליטה בחושים, בתרגול יוגה מיסטית, בסיגופים, בוויתור על קניינים חומריים, בלימוד הוודות ובקיום הכללים החברתיים של שיטת הוַרְנָּאשְׂרַמַה-דהרמה. כל אלו ידועות כהקרבות, והן מושתתות על פעילות מווּסתת ומסוּדרת. אולם בכולן, הגשמה עצמית מהווה את הגורם החשוב ביותר. מי שזו מטרתו הוא תלמיד אמיתי של הבהגווד גיטה, בעוד שמי שמטיל ספק בסמכותו של קרישנה יידרדר ממעמדו. לכן צריך ללמוד את הבהגווד גיטה, או כל ספרות קודש, בהדרכתו של מורה רוחני מוסמך. על התלמיד לשרת מורה שכזה במסירות ובהכנעה. מורה רוחני מוסמך קשור לשושלת הוראה שראשיתה בנצחי. הוא אינו סוטה מהוראותיו של אלוהים שבבהגווד גיטה, שניתנו לאל השמש לפני מיליוני שנים, והלה העבירן לממלכת הארץ. מי שמבקש לצעוד בנתיב הבהגווד גיטה חייב לבחור בנתיב שהיא מלמדת. עליו להישמר מפני אנשים שמבקשים טובת הנאה אישית, והם רודפי שם וממון שמסיטים אחרים מדרך הישר.

האל הוא אישיות אלוה העליון, ומעשיו נשגבים. מי שמבין זאת, הריהו בן חורין כבר מראשית לימוד הבהגווד גיטה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר