הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 7

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 7

יַדָא יַדָא הי דְהַרְמַסְיַה  גְלָאניר בְּהַוַתי בְּהָארַתַה
אַבְּהְיוּתְתְהָאנַם אַדְהַרְמַסְיַה  תַדָאתְמָאנַםּ סְרּיגָ'אמְי אַהַם
יַדָא יַדָא—בכל מקום וכל אימת ש-; הי—אכן; דְהַרְמַסְיַה—של הדת; גְלָאניהּ—הסתאבות; בְּהַוַתי—מתגלה; בְּהָארַתַה—הו נצר בְּהַרַתַה; אַבְּהְיוּתְתְהָאנַם—התחזקות; אַדְהַרְמַסְיַה—של אי דתיות; תַדָא—אז; אָתְמָאנַם—את עצמי; סְרּיגָ'אמי—מגלה; אַהַם—אני.
תרגום
בכל מקום וכל אימת שחלה הסתאבות ביישום הדת, הו נצר בְּהַרַתַה, ואי-דתיות משתלטת — או אז אני מופיע.
התעמקות
המילה סְרּיגָ'אמי היא רבת משמעות כאן. לא ייתכן שפירושה פה הוא בריאה, שהרי מן הפסוק הקודם מתברר שגופו או דמותו של האל אינם נבראים, ודמויותיו כולן קיימות לעד. מכאן שמילה זו פירושה שהאל מופיע כפי שהוא. אף שהוא מופיע על-פי לוח זמנים קבוע, כלומר, בסוף דְוָאפַּרַה-יוּגַה של העידן העשרים ושמונה של המַנוּ השביעי בכל יום של ברהמה, הוא אינו חייב לדבוק בלוח הזמנים הזה; הוא חופשי לגמרי לפעול כרצונו. כל אימת שאי-דתיות משתלטת ודת אמת נעלמת, או אז הוא מופיע, ברצונו שלו.

הוודות מתוות את עקרונות הדת, ומי שסוטה מהן אינו דתי באמת. בשרימד בהאגותם נאמר שעקרונות הדת הם חוקיו של אלוהים. רק הוא יכול ליצור שיטה דתית. גם על הוודות נאמר שבמקורן אמר אותן האל בעצמו לברהמה מתוך לבו. מכאן שעקרונות הדהרמה, כלומר הדת, הם צוויו הישירים של אלוהים (דְהַרְמַםּ תוּ סָאקְשָׁאד בְּהַגַוַת-פְּרַנִּיתַם), ואלה מפורטים בבהגווד גיטה. הוודות נועדו לכונן את העקרונות הללו על-פי הצו האלוהי, והאל מורה בסוף הבהגווד גיטה שההתמסרות לו מהווה את עיקרון הדת העליון. העקרונות הוֵדיים מעודדים התמסרות מלאה, וכל אימת שהם מופרים בידי הלא-דְבֵקים, האל מופיע. הבְּהָאגַוַתַם מלמד שבּוּדְדְהַה הוא התגלות של קרישנה שהופיע בשעה שחומרנות פשטה בכול, ואנשים חומרניים ניצלו את סמכותן של הוודות לצרכיהם הנלוזים. הוודות מתירות אמנם זבח חיות במקרים מסוימים, בכפוף לכללים נוקשים ביותר, אלא שאנשים בעלי נטיות נפשעות זובחים חיות ומתעלמים מכללים אלה. בּוּדְדְהַה הופיע כדי להפסיק את המגמה הנפשעת הזו ולכונן את עיקרון אי-האלימות. כמותו, לכל אַוַתָארַה, התגלות אלוה, משימה משלו, וכולן מתוארות בכתבי הקודש. ללא סימוכין מהכתובים אין לקבל איש כאַוַתָארַה. גם לא נכונה הטענה שהאל מופיע רק על אדמת הודו; ביכולתו להתגלות בכל מקום ובכל זמן, כרצונו. המסרים הדתיים שמוסרות התגלויותיו השונות מותאמים אמנם לרמת הבנתה ולתנאיה של אוכלוסייה מסוימת, אולם המשימה היא אחת — לעודד אנשים לתודעת אלוהים ולכיבוד עקרונות הדת. לעתים אלוהים יורד בעצמו עלי אדמות, ולעתים הוא שולח את נציגו המוסמך, שמופיע כבנו, כמשרתו, או אפילו הוא עצמו במסווה.

עקרונות הבהגווד גיטה נאמרו לארג'ונה, שהיה מתקדם מרוב אנשי העולם, כמו גם לכלל האנשים הנאורים בתבל. הכלל המתמטי "שתיים ועוד שתיים שווה ארבע" נכון תמיד — בחשבון פשוט כמו במתמטיקה גבוהה. ואף על פי כן, אפשר לסווג את המתמטיקה לגבוהה ולנמוכה יותר. כך גם עם העקרונות שהאל מלמד בהתגלויותיו השונות. אף שבהתאם לנסיבות שונות הם נראים כנעלים או כנחותים יותר, הם זהים תמיד. עקרונות דת גבוהים מתחילים עם ארגון החברה על-פי ארבעה שלבים רוחניים וארבעה מעמדות חברתיים. זה יוסבר בהמשך. משימתן של ההתגלויות כולן לעורר תודעת קרישנה בכול. תודעה כזו זקוקה לתנאים מסוימים כדי להתגלות, אחרת היא נשארת בלתי נגלית.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר