הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 8

בהגווד גיטה: פרק 4, פסוק 8

פַּריתְרָאנָּאיַה סָאדְהֻוּנָאםּ  וינָאשָׂאיַה צַ'ה דוּשְׁקְרּיתָאם
דהרמה-סַמְּסְתְהָאפַּנָארְתְהָאיַה  סַמְבְּהַוָאמי יוּגֵא יוּגֵא
פַּריתְרָאנָּאיַה—למען הצלה; סָאדְהֻוּנָאם—של הצדיקים; וינָאשָׂאיַה—למען ההכחדה; צַ'ה—ו-; דוּשְׁקְרּיתָאם—של הכופרים; דהרמה—של עקרונות הדת; סַמְּסְתְהָאפַּנַה-אַרְתְהָאיַה—על מנת לכונן מחדש; סַמְבְּהַוָאמי—אני מופיע; יוּגֵא יוּגֵא—עידן אחר עידן.
תרגום
כדי לגאול את הצדיקים ולהכחיד את הרשעים, וכן כדי לשוב ולכונן את עקרונות הדת, אני עצמי מופיע עידן אחר עידן.
התעמקות
לפי הבהגווד גיטה, סָאדְהוּ (אדם קדוש) הוא מי שמודע לקרישנה. גם אם נראה שאינו מקיים את כללי הדת, אם הוא מודע כולו לקרישנה, הרי שהוא סָאדְהוּ. לעומת זאת, דוּשְׁקְרּיתָאם הוא מי שאינו מעוניין בתודעת קרישנה. הדוּשְׁקְרּיתָאם, הרשעים, גם אם הם מתהדרים בהשכלה ארצית, מתוארים כסכלים וכנחותים באדם. לעומתם, מי שמודע כולו לקרישנה נחשב לסָאדְהוּ, אפילו אם אינו מלומד או בן תרבות. האל אינו חייב לבוא ולהכחיד את הרשעים בעצמו, כמו במקרה של רָאוַנַּה וקַמְּסַה. רבים הם באי כוחו שמסוגלים לבצע את המלאכה. מכאן שהופעתו נועדה בעיקרה לענג את דְבֵקיו הטהורים, שנרדפים תמיד בידי הלא-דְבֵקים. רשע נכון להציק לדָבֵק, גם אם הוא בן משפחתו. הירַנְּיַקַשׂיפּוּ לא היסס לרדוף את בנו שלו, פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה. וקַמְּסַה רדף את אחותו דֵוַקִי ואת בעלה וַסוּדֵוַה, רק בגלל שהיו הוריו של קרישנה. לכן הופעתו של קרישנה נועדה במיוחד להצלת דֵוַקִי ולא להריגת קַמְּסַה, אף ששתיהן התבצעו בו זמנית. משום כך נאמר כאן שהאל מופיע בהתגלויות שונות כדי לגאול את הדְבֵקים ולהכחיד את הרשעים.

הפסוקים (מַדְהְיַה 20.263-264) מצ'איטניה-צַ'ריתָאמְרִּתַה של קְרּישְׁנַּדָאסַה קַוירָאגַ'ה מתמצתים את עקרונות ההתגלות:

סְרּישְׁטי-הֵתוּ יֵאי מֻוּרְתי פְּרַפַּנְֿצֵ'א אַוַתַרֵא

סֵאי אִישְׂוַרַה-מֻוּרְתי 'אַוַתָארַה' נָאמַה דְהרא

מָאיָאתִיתַה פַּרַוְיוֹמֵא סַבָּארַה אַוַסְתְהָאנַה

וישְׂוֵא אַוַתַרי' דְהרא 'אַוַתָארַה' נָאמַה

"האַוַתָארַה, התגלות אלוה, יורד מממלכת אלוהים ומתגלה בעולם החומרי. דמות זו של אישיות אלוה נקראת התגלות, או אַוַתָארַה. התגלויות אלה מקומן בעולם הרוחני, בממלכת אלוהים. בשעה שאלה יורדות עלי אדמות הן מקבלות את השם אַוַתָארַה."

האַוַתָארים נחלקים לסוגים שונים, כגון פּוּרוּשָׁאוַתָארים, גוּנָּאוַתָארים, לִילָאוַתָארים, שַׂקְתְי-אָוֵשַׂה אַוַתָארים, מַנְוַנְתַרַה-אַוַתָארים ויוּגָאוַתָארים — אלה מופיעים ברחבי היקום על-פי לוח זמנים קבוע. מכל מקום, קרישנה הוא אלוה הראשוני, המקור לאַוַתָארים כולם. הוא מופיע כדי להפיג את חרדתם של דְבֵקיו הטהורים, שמתאווים לראותו בעלילותיו המקוריות בוורינדאוון. מכאן שסיפוק הדְבֵקים הטהורים מהווה את מטרתו העיקרית של קרישנה אַוַתָארַה.

האל אומר שהוא יורד לכדור הארץ בכל עידן ועידן. פירושו של דבר שהוא מתגלה גם בתקופת קַלי. בשרימד בהאגותם נאמר ששְׂרִי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ הוא התגלותו לתקופה הנוכחית. הוא הפיץ את הסגידה לקרישנה באמצעות תנועת הסַנְֹקִירְתַנַה (זמרת השמות הקדושים בציבור). הוא הפיץ בעצמו תודעת קרישנה ברחבי הודו, אולם ניבא שתנועת הסַנְֹקִירְתַנַה תופץ בעולם כולו — מכפר לכפר ומעיר לעיר. חלקם הטמיר ביותר של ספרי הקודש, כגון האוּפַּנישַׁדות, המַהָאבְּהָארַתַה והבְּהָאגַוַתַם, מתארים את שְׂרִי צ'איטניה כהתגלות של קרישנה, אישיות אלוה, אלא שהם מתארים אותו בצורה חשאית ולא במישרין. דְבֵקיו של קרישנה נמשכים מאוד אחר תנועת הסַנְֹקִירְתַנַה של שְׂרִי צ'איטניה. בהתגלות זו האל אינו הורג את הרשעים, אלא גואל אותם בחסדו נטול הסיבה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר