בהגווד גיטה: פרק 5

5.1  ארג'ונה אמר: הו קרישנה, תחילה אתה מבקש שאפרוש מפעילות, אולם אחר כך אתה ממליץ על עבודה במסירות. התוכל עתה, בחסדך, לומר לי במפורש איזו עדיפה מבין השתיים?
5.2  אישיות אלוה השיב: הימנעות מפעולה ופעילות במסירות, שתיהן מובילות לגאולה. אולם מן השתיים עדיפה הפעילות בשירות מסור.
5.3  מי שאינו מתעב ולא חומד את פירות מעשיו, נחשב למתנזר תמיד. הו ארג'ונה גיבור-חיל, מאחר שהוא פטור מכל שניוּת, הרי שהוא גובר בקלות על השעבוד החומרי, ושרוי בגאולה שלמה.
5.4  רק הבורים סוברים ששירות מסור (קארמה-יוגה) שונה מניתוח עיוני של העולם החומרי (סָאנקְהְיַה). המלומדים באמת אומרים שמי שמקדיש את עצמו לאחד משני הנתיבים הללו, ישיג את תוצאות השניים.
5.5  מי שיודע שאותה מטרה שמושגת באמצעות ניתוח עיוני מושגת גם באמצעות שירות מסור, ומשום כך רואה שניים אלה על אותו מישור, רואה את הדברים כמות שהם.
5.6  ההתנזרות מפעילות לבדה, מבלי לעסוק בשירות מסור, אינה גורמת לאושר, בעוד שאדם מעמיק, שעוסק בשירות מסור, יכול להגיע לעליון ללא דיחוי.
5.7  מי שפועל במסירות, שהוא נשמה טהורה ושולט במחשבתו ובחושיו — הוא יקר לכול והכול יקרים לו. אף שהוא נמצא תמיד בפעולה, לעולם אינו מסתבך בה.
5.8  אדם בתודעה אלוהית יודע בתוככי לבו תמיד, שאף שהוא שומע, נוגע, מריח, אוכל, נע, ישן ונושם, למעשה, אינו עושה דבר. זאת משום שהוא מבין שבשעה שהוא מדבר, מפריש את צרכיו, מקבל דבר-מה, או פוקח ועוצם את עיניו, אלה הם בסך הכול החושים הגשמיים שעסוקים במגע עם מושאיהם, והוא עצמו נבדל מהם.
5.10  מי שמבצע את חובותיו ללא התקשרות ומקדיש את תוצאותיהן לאל, אינו מושפע מפעילות חטאה, ממש כשם שעלי הלוטוס אינם נרטבים במים.
5.11  יוֹגִים שנטשו את קשריהם פועלים בגופם, בנפשם ובתבונתם, ואפילו בחושיהם, לתכלית ההיטהרות בלבד.
5.12  נשמה יציבה במסירותה זוכה לשלווה בלתי מעורערת, משום שהיא מעלה לי למנחה את תוצאות מעשיה; בעוד שמי שאינו מאוחד עם האל וחומד את פירות עמלו — מסתבך.
5.13  בשעה שישות החיים שבגוף מרסנת את טבעה ופורשת במיינד מכל פעילות, הריהי מתגוררת באושר בעיר תשעת השערים (הגוף החומרי). היא אינה עושה דבר ואינה גורמת לעבודה להיעשות.
5.14  הנשמה ששוכנת בגוף ומושלת בעיר גופה אינה יוצרת פעולה, אינה גורמת לאיש לפעול ואינה יוצרת את פירות העמל. כל זה מתבצע על ידי מידות הטבע החומרי.
5.15  אך גם אלוהים אינו אחראי לעוונותיו או למעשיו הטובים של מישהו. מכל מקום, ישויות חיים עוטות-גוף מתבלבלות בגלל הבערות שמסתירה מהן כל ידע אמיתי.
5.16  אולם כאשר מואר האדם בידע שמסלק את בורותו, או אז מגלה לו חכמתו הכול, כמו השמש שמאירה הכול בשעות היום.
5.17  בשעה שתבונתו של אדם, נפשו, אמונתו ומבטחו מתמקדים כולם בעליון, מטהרו הידע המושלם מכל ספק, והוא צועד בבטחה בנתיב הגאולה.
5.18  בזכותו של ידע אמיתי רואים החכמים הענווים בעין שווה ברהמנה מלומד ונעים הליכות, פרה, פיל, כלב, כמו גם את אוכל-הכלבים (חסר המעמד).
5.19  אלה שתודעתם מעוגנת בראייה שווה שכזו כבר גברו על מגבלות הלידה והמוות. הם נקיים מרבב כברהמן, ומכאן שכבר שרויים בברהמן.
5.20  מי שאינו עולץ בהיקרות לו דבר נעים, אינו מקונן בפוגשו בלא-נעים והוא בעל תבונה עצמית, דעתו אינה מבולבלת והוא יודע את מדע האלוהים — אדם כזה שרוי בנשגב.
5.21  אדם בן-חורין שכזה אינו נמשך עוד אחר הנאות חושים גשמיות. הוא שרוי תמיד בטראנס וחווה את העונג שבתוכו. בזכות התמקדותו בעליון הוא מגיע להגשמה עצמית וזוכה ליהנות מחדווה אינסופית.
5.22  הנבון אינו נוטל חלק במקורות הסבל, אשר נוצרים ממגע עם החושים החומריים. הו בן-קוּנְתִי, להנאות כאלה יש ראשית ואחרית, והחכם אינו מוצא בהן עונג.
5.23  מי שעוד לפני שנטש גוף זה מסוגל לעמוד בפני דחפי החושים הגשמיים ולרסן את יֵצר התשוקה והכעס — מעמדו איתן והוא מאושר בעולם זה.
5.24  מי שמוצא את שמחתו בתוך עצמו, שפועל ומתענג בתוך עצמו, ומכוון את מטרתו אל תוך עצמו — הוא היוגי המושלם. גאולתו בעליון, ובסופו של דבר יגיע לעליון.
5.25  מי שגברו על השניוּת תולדת הספק ותודעתם פונה פנימה, מי שפועלים תמיד לרווחת כלל ישויות החיים והם נקיים מכל חטא — אלה זוכים לגאולה בעליון.
5.26  לחופשיים מכעס ומתשוקות חומריות, שהגיעו להגשמה עצמית והם בעלי משמעת עצמית וחותרים ללא הרף לשלמות — לאלה מובטחת גאולה בעליון בעתיד הקרוב.
5.27  היוגי שחותר לגאולה מיטהר מכל תשוקה, פחד וכעס, על-ידי שהוא אוטם את עצמו בפני כל מושאי החושים החיצוניים, ומרכז את עיניו ומבטו בין שתי גבותיו. הוא משהה אז את שאיפתו ונשיפתו בתוך נחיריו, ומשיג כך שליטה במיינד, בחושים ובתבונה. מי ששרוי במצב זה תמיד, אין ספק שהוא בן-חורין.
5.29  מי שמודע לי כליל, ויודע שאני הוא הנהנה העליון בהקרבות ובסיגופים, שליטם העליון של כל הכוכבים והאלים-למחצה, ומיטיבן ומשענתן של כל ישויות החיים, מגיע לשלום ולשלווה ומשתחרר ממכאובי הסבל החומרי כולם.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר