הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 5, פסוק 8-9

בהגווד גיטה: פרק 5, פסוק 8-9

נַיְוַה קינְֿצ'ית קַרוֹמִיתי  יוּקְתוֹ מַנְיֵתַה תַתְתְוַה-וית
פַּשְׂיַנֿ שְׂרּינְּוַן סְפְּרּישַׂנֿ ג'יגְהְרַנְן  אַשְׂנַן גַצְ'צְ'הַן סְוַפַּןֲ שְׂוַסַן

פְּרַלַפַּן ויסְרּיגַ'ן גְרּיהְנַּנְן  אוּנְמישַׁן נימישַׁנְן אַפּי
אינְדְרייָאנִּינְדְרייָארְתְהֵשׁוּ  וַרְתַנְתַה איתי דְהָארַיַן
נַה—לעולם לא; אֵוַה—אכן; קינְֿצ'ית—משהו; קַרוֹמי—אני עושה; איתי—כך; יוּקְתַהּ—עוסק בתודעה נשגבת; מַנְיֵתַה—חושב; תַתְתְוַה-וית—יודע את האמת; פַּשְׂיַן—רואה; שְׂרּינְּוַן—שומע; סְפְּרּישַׂן—נוגע; ג'יגְהְרַן—מריח; אַשְׂנַן—אוכל; גַצְ'צְ'הַן—הולך; סְוַפַּן—ישן; שְׂוַסַן—נושם; פְּרַלַפַּן—מדבר; ויסְרּיגַ'ן—מפריש; גְרּיהְנַּן—לוקח; אוּנְמישַׁן—פוקח עיניים; נימישַׁן—עוצם עיניים; אַפּי—אף על פי ש-; אינְדְרייָאנּי—החושים; אינְדְרייַה-אַרְתְהֵשׁוּ—במושאי החושים; וַרְתַנְתֵא—עוסקים; איתי—כך; דְהָארַיַן—מבין.
תרגום
אדם בתודעה אלוהית יודע בתוככי לבו תמיד, שאף שהוא שומע, נוגע, מריח, אוכל, נע, ישן ונושם, למעשה, אינו עושה דבר. זאת משום שהוא מבין שבשעה שהוא מדבר, מפריש את צרכיו, מקבל דבר-מה, או פוקח ועוצם את עיניו, אלה הם בסך הכול החושים הגשמיים שעסוקים במגע עם מושאיהם, והוא עצמו נבדל מהם.
התעמקות
אדם שמודע לקרישנה, קיומו הטהור ומעשיו אינם תלויים בחמשת הגורמים המידיים והרחוקים — העושה, העבודה, המצב, המאמץ והמזל. זאת משום שהוא עוסק בשירות נשגב לקרישנה. אף על פי שנראה כאילו הוא פועל באמצעות גופו וחושיו, למעשה הוא מודע תמיד למעמדו האמיתי, שהוא פעילות רוחנית. בתודעה חומרית החושים עסוקים בעינוג חושים, בעוד שבתודעת קרישנה הם פועלים לסיפוק חושיו של קרישנה. מכאן שאדם המודע לקרישנה חופשי תמיד, גם אם נראה שהוא משתמש בחושיו. פעילות חושית כגון ראייה ושמיעה נועדה לרכישת ידע, בעוד שתנועה, דיבור, הפרשה וכו' — אלה נועדו לעבודה. מכל מקום, אדם מודע לקרישנה אינו מושפע מן הפעילות החושית לעולם. מאחר שהוא יודע שהוא משרת נצחי של אלוהים, הוא אינו עושה דבר שאינו שירות לאל.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר