הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 10

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 10

יוֹגִי יוּנְֿגִ'יתַה סַתַתַם  אָתְמָאנַםּ רַהַסי סְתְהיתַהּ
אֵקָאקִי יַתַה-צ'יתְתָאתְמָא  נירָאשִׂיר אַפַּריגְרַהַהּ
יוֹגִי—החותר לנשגב; יוּנְֿגִ'יתַה—עליו להיות מרוכז בתודעת קרישנה; סַתַתַם—תמיד; אָתְמָאנַם—את עצמו (באמצעות גופו, מחשבתו ועצמו); רַהַסי—במקום מבודד; סְתְהיתַהּ—בהיותו מצוי; אֵקָאקִי—לבדו; יַתַה-צ'יתְתַה-אָתְמָא—תמיד זהיר במחשבתו; נירָאשִׂיהּ—מבלי להימשך לשום דבר אחר; אַפַּריגְרַהַהּ—חופשי מתחושת בעלות.
תרגום
על החותר לנשגב להעסיק תמיד את גופו, מחשבתו ועצמיותו בפעילות שקשורה לעליון. עליו לחיות בפרישות, במקום מבודד ולהקפיד למשול במחשבתו. עליו גם להשתחרר מכל תשוקה ותחושת בעלות.
התעמקות
קרישנה מובן בשלוש רמות — ברהמן, פַּרַמָאתְמָא, ואישיות אלוה העליון. תודעת קרישנה פירושה בקצרה, עיסוק מתמיד בשירות אוהב ונשגב לאל. אולם מי שקשורים לברהמן הבלתי אישי ולנשמת-העל המקורי מודעים באופן חלקי לקרישנה, שהרי הברהמן הבלתי אישי הוא קרינתו הרוחנית של קרישנה ונשמת-העל הוא התרחבותו החלקית, השורה בכול. האימפרסונליסט והיוגי שהוגה בנשמת-העל, גם הם מודעים לקרישנה, אך בעקיפין. מכל מקום, מי שמודע לקרישנה במישרין הוא הנעלה מכל יודעי הנשגב, שהרי הוא יודע גם את היבטי הברהמן והפַּרַמָאתְמָא. הוא יודע את האמת המוחלטת בשלמותה, בעוד שהאימפרסונליסט והיוגי מודעים לקרישנה רק באופן חלקי.

מכל מקום, כל אלה מודרכים כאן להתמיד ולעסוק בנתיבם. זאת כדי שבמוקדם או במאוחר יוכלו להשיג את השלמות העליונה. חובתו הראשונה של היוגי היא לשמור את המיינד ממוקד בקרישנה תמיד; עליו לחשוב עליו תמיד, ואף לרגע לא לשוכחו. התמקדות המיינד בעליון נקראת סַמָאדְהי, טראנס. התמקדות כזו כרוכה בהתבודדות ובהישמרות מהפרעותיהם של גורמים חיצוניים. צריך גם להקפיד ולקבל רק את הרצוי, ולדחות כל תנאי בלתי רצוי שעלול לחבל בהתקדמות הרוחנית. על המתרגל להימנע בהחלטיות מושלמת מכל תשוקה לדברים חומריים מיותרים שמסבכים בתחושת בעלות.

השלמויות הללו ואמצעי הזהירות — אלה מתבצעים בשלמות אצל מי שמודע לקרישנה; מאחר שתודעת קרישנה ישירה פירושה ויתור והקרבה, הרי שהסיכוי לרכושנות חומרית הוא קטן מאוד. שְׂרִילַה רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי מצביע על מאפייניה של תודעת קרישנה:

אַנָאסַקְתַסְיַה וישַׁיָאן  יַתְהָארְהַם אוּפַּיוּנְֿגַ'תַהּ

נירְבַּנְדְהַהּ קרישנה-סַמְבַּנְדְהֵא  יוּקְתַםּ וַיְרָאגְיַם אוּצְ'יַתֵא

פְּרָאפַּנְֿצ'יקַתַיָא בּוּדְדְהְיָא  הַרי-סַמְבַּנְדְהי-וַסְתוּנַהּ

מוּמוּקְשׁוּבְּהיהּ פַּריתְיָאגוֹ  וַיְרָאגְיַםּ פְּהַלְגוּ קַתְהְיַתֵא

"מי שאינו קשור לדבר, ובו בזמן נכון לקבל כל דבר שקשור לקרישנה, הרי שהתעלה באמת מעל לרכושנות. לעומת זאת, מי שדוחה הכול, מבלי להבין כיצד זה מתקשר לקרישנה, הרי שפרישותו אינה מושלמת." (בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.255-256)

מי שמודע לקרישנה יודע שהכול שייך לקרישנה. משום כך, הריהו פטור מרכושנות אישית, ואינו משתוקק לדבר לעצמו. הוא יודע לקבל דברים מועילים לתודעת קרישנה, ולדחות את הבלתי מועילים. הוא שרוי בנשגב ונבדל מדברים חומריים, ותמיד לבדו; הוא אינו מתרועע עם מי שאינם מודעים לקרישנה. מכאן שאדם בתודעת קרישנה הוא היוגי המושלם.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר