הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 13-14

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 13-14

סַמַםּ קָאיַה-שׂירוֹ-גְרִיוַםּ  דְהָארַיַנְן אַצַ'לַםּ סְתְהירַהּ
סַמְפְּרֵקְשְׁיַה נָאסיקָאגְרַםּ סְוַםּ  דישַׂשׂ צָ'אנַוַלוֹקַיַן

פְּרַשָׂאנְתָאתְמָא ויגַתַה-בְּהִיר  בְּרַהְמַה-צָ'ארי-וְרַתֵא סְתְהיתַהּ
מַנַהּ סַמְּיַמְיַה מַץ'-צ'יתְתוֹ  יוּקְתַה אָסִיתַה מַת-פַּרַהּ
סַמַם—ישרים; קָאיַה—את הגוף; שׂירַהּ—את הראש; גְרִיוַם—את הצוואר; דְהָארַיַן—עליו להחזיק; אַצַ'לַם—לא זזים; סְתְהירַהּ—ללא תנועה; סַמְפְּרֵקְשְׁיַה—עליו להסתכל; נָאסיקָא—של האף; אַגְרַם—בקצה; סְוַם—של עצמו; דישַׂהּ—סביב; צַ'ה—ו-; אַנַוַלוֹקַיַן—מבלי להסתכל; פְּרַשָׂאנְתַה—רגוע; אָתְמָא—מֶחשב; ויגַתַה-בְּהִיהּ—ללא פחד; בְּרַהְמַה-צָ'ארי-וְרַתֵא—בנדר הפרישות; סְתְהיתַהּ—בהיותו שרוי; מַנַהּ—את המֶחשב; סַמְּיַמְיַה—עליו לרסן לחלוטין; מַת—בי (קרישנה); צ'יתְתַהּ—בהיותו שקוע; יוּקְתַהּ—היוגי האמיתי; אָסִיתַה—עליו לשבת; מַת—אני; פַּרַהּ—מטרתו העליונה.
תרגום
על האדם לזקוף את גופו, צווארו וראשו בקו ישר, ולנעוץ את מבטו ביציבות בקצה אפו. ואז, בנפש רגועה ומרוסנת, משולל כל פחד וחופשי לחלוטין מחיי מין, עליו להגות בי בתוך הלב ולהופכני למטרת חייו העליונה.
התעמקות
מטרת החיים היא לדעת את קרישנה, אשר שוכן בלב כול כפַּרַמָאתְמָא, כווישנו בעל ארבע הידיים. תרגול היוגה תכליתו לחשוף את הדמות המקומית הזו של וישנו ולראותה, ואין לו מטרה מלבד זו. וישנו-מֻוּרְתי המקומי הוא ייצוג מוחלט של קרישנה ששוכן בלב כול. תרגול יוגה שלא על מנת לחזות בווישנו-מֻוּרְתי הוא תרגול מזויף ובזבוז זמן לריק. קרישנה הוא מטרת החיים העליונה, וווישנו-מֻוּרְתי שבלב הוא מטרת תרגול היוגה כולו. אלא שאי אפשר להגשים מטרה זו ללא הימנעות מוחלטת ממין. על המתרגל לנטוש את ביתו ולשבת בבדידות בתנוחה הנזכרת לעיל. אי אפשר להפוך ליוגי על-ידי השתתפות בשיעורי יוגה כביכול, ובו בזמן להתענג על חיי מין יומיומיים בבית או מחוצה לו. צריך לתרגל שליטה במיינד והימנעות מכל תענוגות חושים, שחיי מין מהווים את העיקר שבהם. בתקנות ההתנזרות ממין שכתב החכם הדגול יָאגְ'נַֿוַלְקְיַה נאמר:

קַרְמַנָּא מַנַסָא וָאצָ'א  סַרְוָאוַסְתְהָאסוּ סַרְוַדָא

סַרְוַתְרַה מַיְתְהוּנַה-תְיָאגוֹ  בְּרַהְמַה-צַ'רְיַםּ פְּרַצַ'קְשַׁתֵא

"נדר הבְּרַהְמַה-צַ'רְיַה נועד לסייע לאדם להימנע כליל מהתמכרות למין — בפועל, במילים ובמחשבה, ובכל עת, בכל מצב ובכל מקום." תרגול נכון של יוגה אינו אפשרי עם עיסוק במין. לכן נלמדת הבְּרַהְמַה-צַ'רְיַה מילדות, בשעה שהילד אינו מודע עדיין לחיי מין. הילדים נשלחים בגיל חמש לגוּרוּ-קוּלַה, מקומו של המורה הרוחני, והלה מאמן אותם במשמעת הקפדנית של בְּרַהְמַה-צָ'ארִים. ללא אימון כזה אי אפשר להתקדם ביוגה, בין שזו דְהְיָאנַה ובין שזו גְ'נָֿאנַה או בהקטי. מכל מקום, איש משפחה שמקיים את כללי חיי הנישואים, כלומר, מקיים חיי מין עם אשתו בלבד (וגם זה על-פי הכללים) — גם הוא נקרא בְּרַהְמַה-צָ'ארִי. זרם הבהקטי מכיר באיש משפחה-בְּרַהְמַה-צָ'ארִי שכזה, אולם לא זרם הגְ'נָֿאנַה או זרם הדְהְיָאנַה. אלה דורשים הימנעות גמורה, ללא פשרות. זרם הבהקטי מתיר חיי מין סדירים לאיש המשפחה הבְּרַהְמַה-צָ'ארִי, כיוון שבכוחה של בהקטי-יוגה מאבד הדָבֵק מוּכנית כל משיכה למין. זאת בזכות העיסוק הנעלה יותר בשירותו של האל. בבהגווד גיטה (2.59) נאמר:

וישַׁיָא ויניוַרְתַנְתֵא  נירָאהָארַסְיַה דֵהינָא

רַסַה-וַרְגַ'םּ רַסוֹ 'פְּי אַסְיַה  פַּרַםּ דְרּישְׁטְוָא ניוַרְתַתֵא

בעוד שאחרים מתאפקים בכוח מהנאות חושים, דְבֵקיו של האל נמנעים מאלה מוכנית, בזכותו של טעם גבוה יותר. מלבדם, איש לא מכיר את הטעם הנעלה הזה.

ויגַתַה-בְּהִיהּ. ללא מודעות מוחלטת לקרישנה אי אפשר להשתחרר מפחד. זיכרון מעוות, כלומר, שכחת היחסים הנצחיים עם קרישנה — זהו מקור פחדיה של הנשמה המותנית. בבְּהָאגַוַתַם (11.2.37) נאמר, בְּהַיַםּ דְויתִייָאבְּהיניוֵשַׂתַהּ סְיָאד אִישָׂאד אַפֵּתַסְיַה ויפַּרְיַיוֹ 'סְמְרּיתיהּ. תודעת קרישנה מהווה את הבסיס היחיד לאי-פחד. מכאן שמי שמודע לקרישנה משיג תרגול מושלם. מאחר שראיית האל שבפנים היא שלמות היוגה, הרי שהמודע לקרישנה כבר מלכתחילה הוא הטוב שביוגים. עקרונות היוגה שנזכרים כאן שונים מאלה שמפיצות אגודות היוגה הרבות למיניהן.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר