בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 15

יוּנְֿגַ'נְן אֵוַםּ סַדָאתְמָאנַםּ  יוֹגִי נייַתַה-מָאנַסַהּ
שָׂאנְתיםּ נירְוָאנַּה-פַּרַמָאםּ  מַת-סַמְּסְתְהָאם אַדְהיגַצְ'צְ'הַתי
יוּנְֿגַ'ן—מתרגל; אֵוַם—כפי שנזכר למעלה; סַדָא—בקביעות; אָתְמָאנַם—הגוף, המחשב והנשמה; יוֹגִי—החותר לנשגב; נייַתַה-מָאנַסַהּ—שמחשבו מרוסן; שָׂאנְתים—לשלווה; נירְוָאנַּה-פַּרַמָאם—להפסקת הקיום החומרי; מַת-סַמְּסְתְהָאם—לשמים הרוחניים (לממלכת אלוהים); אַדְהיגַצְ'צְ'הַתי—מגיע.
תרגום
על-ידי שליטה מתמדת בגוף, במיינד ובפעולות חדל היוגי בעל המיינד המרוסן מקיום חומרי ומגיע לממלכת אלוהים (למשכנו של קרישנה).
התעמקות
מוסברת כאן תכליתו הסופית של תרגול היוגה. תרגול זה לא נועד להקנות הישגים חומריים, אלא לשים קץ לקיום החומרי. לפי הבהגווד גיטה, מי שמבקש לשפר את בריאותו או מחפש שלמויות חומריות, אינו יוגי. קץ הקיום החומרי גם אין פירושו היטמעות ב"ריק", שאינו אלא מיתוס. אין שום "ריק" בבריאתו של אלוהים. קץ הקיום החומרי פירושו לכן כניסה לרקיע הרוחני, למשכנו של האל. משכן זה מתואר בבהגווד גיטה כמקום שבו אין צורך בשמש, בירח או בחשמל. הכוכבים שבממלכה הרוחנית כולם מאירים מעצמם, כמו השמש שברקיע החומרי. ממלכת אלוהים שורה בכול, אלא שהרקיע הרוחני וכוכביו נקראים פַּרַם דְהָאמַה, כלומר משכנות עילאיים.

היוגי המושלם, שמבין את קרישנה בשלמות, כפי שקרישנה מתאר אותו כאן (מַת-צ'יתְתַהּ, מַת-פַּרַהּ, מַת-סְתְהָאנַם), רק הוא יכול להשיג שלווה אמיתית, ולבסוף, להגיע למשכן העליון, קְרּישְׁנַּלוֹקַה, אשר ידוע כגוֹלוֹקַה ורינדאוון. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.37) נאמר, גוֹלוֹקַה אֵוַה ניוַסַתְי אַקְהילָאתְמַה-בְּהֻוּתַהּ: באמצעות אוניו הרוחניים העיליים, האל, אף שתמיד מצוי במשכנו, גוֹלוֹקַה, הנו גם הברהמן השורה בכול והפַּרַמָאתְמָא המקומי. מבלי להבין כראוי את קרישנה ואת וישנו, התרחבותו המוחלטת, איש לא יכול להגיע לרקיע הרוחני (וַיְקוּנְּטְהַה) או למשכנו הנצחי של קרישנה (גוֹלוֹקַה ורינדאוון). מכאן שמי שפועל בתודעת קרישנה ומחשבתו שקועה במעשיו של קרישנה תמיד (סַה וַי מַנַהּ קרישנה-פַּדָארַוינְדַיוֹהּ) הוא היוגי המושלם. גם הוודות (שְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד 3.8) מורות, תַם אֵוַה וידיתְוָאתי מְרּיתְיוּם אֵתי: "רק מי שיודע על אודות אישיות אלוה העליון, קרישנה, יכול לגבור על נתיב הלידה והמוות." במילים אחרות, שלמות היוגה מתבטאת בהשתחררות מהקיום החומרי, ולא בלהטוטי קוסמים או בתרגילי התעמלות שנועדו להוליך שולל את התמימים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר