הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 24

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 24

סַה נישְׂצַ'יֵנַה יוֹקְתַוְיוֹ  יוֹגוֹ 'נירְוינְּנַּה-צֵ'תַסָא
סַנְֹקַלְפַּה-פְּרַבְּהַוָאן קָאמָאמְּס  תְיַקְתְוָא סַרְוָאן אַשֵׂשַׁתַהּ
מַנַסַיְוֵנְדְרייַה-גְרָאמַםּ  וינייַמְיַה סַמַנְתַתַהּ
סַהּ—הזו; נישְׂצַ'יֵנַה—בהחלטיות איתנה; יוֹקְתַוְיַהּ—יש לתרגלה; יוגהּ—שיטת היוגה; אַנירְוינְּנַּה-צֵ'תַסָא—ללא סטיה; סַנְֹקַלְפַּה—ספקולציה מחשבתית; פְּרַבְּהַוָאן—תולדה של; קָאמָאן—תשוקות חומריות; תְיַקְתְוָא—יש לנטוש; סַרְוָאן—כולן; אַשֵׂשַׁתַהּ—לחלוטין; מַנַסָא—באמצעות המיינד; אֵוַה—אכן; אינְדְרייַה-גְרָאמַם—את מכלול החושים; וינייַמְיַה—יש לווסת; סַמַנְתַתַהּ—לחלוטין.
תרגום
תרגול היוגה צריך להיעשות מתוך החלטיות ואמונה, מבלי לסטות מהדרך. על האדם לנטוש את כל תשוקותיו החומריות, שהן בסך הכול יצירי המיינד, ואז, באמצעות המיינד, לשלוט בחושים כולם.
התעמקות
מתרגל היוגה חייב להיות החלטי וסבלני, ולא לסטות מהדרך. עליו לשקוד ולהתמיד בתרגולו ולהיות בטוח שבסופו של דבר יצליח במאמציו. גם אל לו ליפול ברוחו לנוכח עיכוב כלשהו בהשגת ההצלחה. מי שמקפיד בתרגולו — יצליח. רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי אומר על בהקטי-יוגה:

אוּתְסָאהָאן נישְׂצַ'יָאד דְהַיְרְיָאת  תַת-תַת-קארמה-פְּרַוַרְתַנָאת

סַנְֹגַה-תְיָאגָאת סַתוֹ וְרּיתְתֵהּ  שַׁדְּבְּהיר בהקטיהּ פְּרַסידְהְיַתי

"לצורך הצלחה בתרגול בהקטי-יוגה דרושים התלהבות רבה, התמדה והחלטיות. על המתרגל לבצע את חובותיו בחברת דְבֵקים, ומעשיו כולם צריכים להיות בטובות." (אוּפַּדֵשָׂאמְרּיתַה 3)

מהי החלטיות אפשר ללמוד מדוגמת ציפור הדרור שאיבדה את ביציה בתוך גלי הים. היא הטילה ביצים על החוף, והים הגדול סחף אותן בגליו. הציפור הכעוסה ביקשה מן הים להשיב את ביציה, אלא שהוא לא שעה לתחינתה. או אז החליטה הציפור לייבש את הים, והחלה לדלות את המים במקורה הקטן. הכול צחקו לה על החלטיותה חסרת השחר. השמועות על מעשיה נפוצו והגיעו לבסוף לגַרוּדַּה, העוף הענק שמשמש כרכבו של וישנו. ברוב חמלה לאחותו הציפור הקטנה, הוא בא לראותה, ומשהתרצה מהתמדתה, הבטיח לעזור לה. הוא פנה מיד אל הים וביקש אותו להשיב את ביצי הדרורה, ולא — ייטול על עצמו את מלאכת הייבוש. הים השיב ברוב אימה את הביצים, וציפור הדרור נמלאה שמחה בחסדו של גַרוּדַּה.

באופן דומה, נראה אולי שתרגול יוגה, וביחוד תרגול בהקטי-יוגה בתודעת קרישנה, קשה מאוד לביצוע. אלא שמי שימלא בהחלטיות את העקרונות, האל יסייע לו, שהרי אלוהים עוזר לאלה שעוזרים לעצמם.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר