הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 27

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 27

פְּרַשָׂאנְתַה-מַנַסַםּ הְי אֵנַםּ  יוֹגינַםּ סוּקְהַם אוּתְתַמַם
אוּפַּיְתי שָׂאנְתַה-רַגַ'סַםּ  בְּרַהְמַה-בְּהֻוּתַם אַקַלְמַשַׁם
פְּרַשָׂאנְתַה—שליו, ממוקד בכפות רגלי הלוטוס של קרישנה; מַנַסַם—אשר מֶחשבו; הי—אכן; אֵנַם—הזה; יוֹגינַם—אל היוגי; סוּקְהַם—השמחה; אוּתְתַמַם—העליונה; אוּפַּיְתי—מגיעה; שָׂאנְתַה-רַגַ'סַם—להיטותו שככה; בְּרַהְמַה-בְּהֻוּתַם—גאולה באמצעות הזדהות עם העליון; אַקַלְמַשַׁם—חופשי מכל התגובות לחטאיו מעבר.
תרגום
יוגי אשר מחשבתו ממוקדת בי זוכה בשלמות העליונה של אושר נשגב. מאחר שהתעלה מעל למידת הלהיטות והוא מבין את זהותו האיכותית עם העליון, הרי שהוא פטור מכל תגובה למעשי עברו.
התעמקות
במצב הבְּרַהְמַה-בְּהֻוּתַה משתחרר האדם מכל טומאה חומרית ומתייצב בשירות נשגב לאל. מַד-בהקטיםּ לַבְּהַתֵא פַּרָאם (בג. 18.54). אלא שמבלי למקד את המיינד בכפות רגלי הלוטוס של האל, אי אפשר להישאר באיכות הברהמן, באיכות המוחלט. סַה וַי מַנַהּ קרישנה-פַּדָארַוינְדַיוֹהּ. לכן השתחררות אמיתית ממידת הלהיטות ומכל זוהמה חומרית אפשרית על-ידי עיסוק מתמיד בשירות אוהב לאל.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר