בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 29

סַרְוַה-בְּהֻוּתַה-סְתְהַם אָתְמָאנַםּ  סַרְוַה-בְּהֻוּתָאני צָ'אתְמַני
אִיקְשַׁתֵא יוגה-יוּקְתָאתְמָא  סַרְוַתְרַה סַמַה-דַרְשַׂנַהּ
סַרְוַה-בְּהֻוּתַה-סְתְהַם—נמצא בכל הישויות; אָתְמָאנַם—את נשמת-העל; סַרְוַה—כולם; בְּהֻוּתָאני—את הישויות; צַ'ה—גם; אָתְמַני—בעצמי העילאי; אִיקְשַׁתֵא—רואה; יוגה-יוּקְתַה-אָתְמָא—אדם המשלב את חייו בתודעת קרישנה; סַרְוַתְרַה—בכל מקום; סַמַה-דַרְשַׂנַהּ—בעל ראייה שווה.
תרגום
היוגי האמיתי רואה אותי בישויות כולן, ואת כל הישויות בי. מי שהגיע להגשמה עצמית רואה אותי, העליון האחד, בכול.
התעמקות
היוגי שמודע לקרישנה הוא הרואה המושלם. זאת משום שהוא רואה את קרישנה, העליון, מצוי בלב כול כנשמת-העל (פַּרַמָאתְמָא). אִישְׂוַרַהּ סַרְוַה-בְּהֻוּתָאנָאםּ הְרּידדֵשֵׂא 'רְג'וּנַה תישְׁטְהַתי. האל מצוי בהיבט הפַּרַמָאתְמָא שלו בלבו של כלב כמו בלבו של ברהמנה. היוגי המושלם יודע שהאל הוא נשגב לעד; אין לגוף החומרי שבו הוא מצוי, בין שהוא של כלב ובין שהוא של ברהמנה, כל השפעה עליו. זוהי הניטרליות העילאית שלו. הנשמה הייחודית מצויה אמנם בלבה הייחודי, אולם אינה מצויה בלבבות כולם. זהו ההבדל שבינה ובין נשמת-העל. מי שאינו מתרגל יוגה הלכה למעשה לא רואה בבהירות כזו. לעומת זאת, מי שמודע לקרישנה רואה את קרישנה בלב המאמין כמו בלב הלא-מאמין. זה מאושש בסְמְרּיתי: אָתַתַתְוָאץ' צַ'ה מָאתְרּיתְוָאץ' צַ'ה אָתְמָא הי פַּרַמוֹ הַריהּ. האל הוא מקור כל הישויות, ומכאן שהוא כמו אִמם ומקיימם. וממש כשם שאֵם שווה ביחסה לילדיה כולם, כך גם האב העליון (או האם). ואכן, נשמת-העל מתלווה לכל ישות חיה.

גם מבחינה חיצונית מצויה ישות החיים בתוך אונו של האל. בפרק השביעי יוסבר שלאל שני אונים עיקריים — הרוחני (העילי) והחומרי (הנחות). ישות החיים משתייכת אמנם לאון העילי, אלא שהיא מותנית לאון הנחות; אולם בכל מקרה היא מצויה באונו של האל; ישויות החיים כולן מצויות בו בדרך כלשהי.

ראייתו השווה של היוגי מקורה בהבנה שישויות החיים הן משרתות של אלוהים תמיד, גם בשעה שהן סבוכות במצבים שונים כתוצאה ממעשיהן התועלתניים בעבר. בעודן באנרגיה החומרית, הריהן משרתות את החושים החומריים; ובשעה שהן שרויות באנרגיה הרוחנית, הן משרתות את האל במישרין. מכאן שבכל מקרה הן משרתות את אלוהים. ראייה שווה שכזו מגיעה לשלמותה אצל אדם מודע לקרישנה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר