הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 30

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 30

יוֹ מָאםּ פַּשְׂיַתי סַרְוַתְרַה  סַרְוַםּ צַ'ה מַיי פַּשְׂיַתי
תַסְיָאהַםּ נַה פְּרַנַּשְׂיָאמי  סַה צַ'ה מֵא נַה פְּרַנַּשְׂיַתי
יַהּ—מי ש-; מָאם—אותי; פַּשְׂיַתי—רואה; סַרְוַתְרַה—בכל מקום; סַרְוַם—את הכול; צַ'ה—ו-; מַיי—בי; פַּשְׂיַתי—רואה; תַסְיַה—לו; אַהַם—אני; נַה—איני; פְּרַנַּשְׂיָאמי—אובד; סַהּ—הוא; צַ'ה—גם; מֵא—לי; נַה—אינו; פְּרַנַּשְׂיַתי—אובד.
תרגום
לעולם איני אובד למי שרואה אותי בכול, ורואה הכול בי. גם הוא לעולם אינו אובד לי.
התעמקות
מי שמודע לקרישנה רואה את קרישנה בכול, ואת הכול בקרישנה. אף שהוא רואה את תופעותיו השונות של הטבע החומרי, הוא מודע בכל אלה לקרישנה, ויודע שכל זה הוא גילוי אונו של קרישנה. דבר לא יכול להתקיים ללא קרישנה, וקרישנה הוא אדון הכול — זהו עיקרון היסוד של תודעת קרישנה. תודעת קרישנה פירושה פיתוח אהבה לקרישנה — הנעלה אף מגאולה מחומר. בשלב זה, שמעבר להבנת העצמי הרוחני אפילו, הדָבֵק כמו מתאחד עם קרישנה, במובן זה שקרישנה נהיה עבורו הכול והוא מלא כולו באהבה אליו. מאחר שבשלב זה נוצרים יחסי קרבה בין האל לדָבֵק, הרי שדָבֵק כזה אינו אובד עוד לעולם והאל אינו חורג משדה ראייתו לעולם. היטמעות בקרישנה פירושה התאבדות רוחנית, ודָבֵק אינו נכון להסתכן בזה. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.38) נאמר:

פְּרֵמָאנְֿגַ'נַה-צְ'צְ'הוּריתַה-בהקטי-וילוֹצַ'נֵנַה

  סַנְתַהּ סַדַיְוַה הְרּידַיֵשׁוּ וילוֹקַיַנְתי

יַםּ שְׂיָאמַסוּנְדַרַם אַצ'ינְתְיַה-גוּנַּה-סְוַרֻוּפַּםּ

  גוֹוינְדַם אָדי-פּוּרוּשַׁםּ תַם אַהַםּ בְּהַגָ'אמי

"אני סוגד לגוֹוינְדַה, האל הבראשיתי, אשר נגלה תמיד לאותו דָבֵק שעיניו מצוֹעפות בדוֹק של אהבה. הוא נגלה בלבו של הדָבֵק בדמותו הנצחית כשְׂיָאמַסוּנְדַרַה."

בשלב זה, קרישנה אינו נעלם עוד לעולם משדה ראייתו של הדָבֵק. והדָבֵק גם הוא אינו מרפה מקרישנה. זה נכון גם לגבי יוגי שרואה את האל כפַּרַמָאתְמָא בתוך הלב. היוגי הופך אז לדָבֵק טהור ולא יכול עוד לחיות לרגע מבלי לראות את האל שבתוכו.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר