הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 31

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 31

סַרְוַה-בְּהֻוּתַה-סְתְהיתַםּ יוֹ מָאםּ  בְּהַגַ'תְי אֵקַתְוַם אָסְתְהיתַהּ
סַרְוַתְהָא וַרְתַמָאנוֹ 'פּי  סַה יוֹגִי מַיי וַרְתַתֵא
סַרְוַה-בְּהֻוּתַה-סְתְהיתַם—שוכן בלב כול; יַהּ—מי ש-; מָאם—אותי; בְּהַגַ'תי—משרת במסירות; אֵקַתְוַם—באחדות; אָסְתְהיתַהּ—שרוי; סַרְוַתְהָא—מכול בחינה; וַרְתַמָאנַהּ—בהמצאו; אַפּי—אף על פי; סַהּ—הוא; יוֹגִי—החותר לנשגב; מַיי—בי; וַרְתַתֵא—נשאר.
תרגום
בשעה שיוגי כזה, שמשרת את נשמת-העל וסוגד לו, יודע שאני זהה לנשמת-העל, הרי שהוא נשאר בי תמיד, בכל מצב.
התעמקות
יוגי שמתרגל הגות בנשמת-העל רואה בתוך עצמו את חלקו המוחלט של קרישנה — וישנו בעל ארבע הידיים, שאוחז בקונכייה, גלגל, אַלה ופרח לוטוס. עליו לדעת שווישנו זה אינו שונה מקרישנה. קרישנה בדמותו כנשמת-העל מצוי בלב כול. נשמות-העל הרבים מספור שמצויים באינספור ישויות החיים כולם זהים זה לזה. מכאן שאין הבדל בין אדם מודע לקרישנה שעוסק תמיד בשירותו הנשגב, ובין יוגי מושלם שהוגה בנשמת-העל. יוגי שמודע לקרישנה, אפילו שהוא עוסק בפעילויות הארציות שבקיום החומרי, מצוי בקרישנה תמיד. זה מאושש בספרו של שְׂרִילַה רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי, בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ (1.2.187): דָבֵק אשר פועל בתודעת קרישנה תמיד, הופך כמאליו לבן-חורין. זה מאושש גם בנָארַדַה-פַּנְֿצַ'רָאתְרַה:

דיק-קָאלָאדְי-אַנַוַצְ'צְ'הינְנֵא  קְרּישְׁנֵּא צֵ'תוֹ וידְהָאיַה צַ'ה

תַן-מַיוֹ בְּהַוַתי קְשׁיפְּרַםּ  גִ'יווֹ בְּרַהְמַנּי יוֹגַ'יֵת

"על-ידי מיקוד תשומת הלב בדמותו הנשגבת של קרישנה, אשר שורה בכול ומעֵבר לזמן ולחלל, משתקעים במחשבות על אודותיו, ואז חווים חדווה עילאית בחברתו הנשגבת."

תודעת קרישנה היא שלב הטראנס העליון בתרגול היוגה. עצם ההבנה שקרישנה מצוי כפַּרַמָאתְמָא (נשמת-העל) בלב כול, מטהרת את היוגי מכל רבב. העוצמה הבלתי נתפסת הזו של האל מאוששת בוודות (גוֹפָּאלַה תָאפַּנִי אוּפַּנישַׁד 1.21): אֵקוֹ 'פּי סַן בַּהוּדְהָא יוֹ 'וַבְּהָאתי. "על אף שאלוהים הוא אחד, הוא מצוי כרבים באינספור לבבות." בסְמְרּיתי-שָׂאסְתְרַה נאמר:

אֵקַה אֵוַה פַּרוֹ וישנוהּ  סַרְוַה-וְיָאפִּי נַה סַמְּשַׂיַהּ

אַיְשְׂוַרְיָאד רֻוּפַּם אֵקַםּ צַ'ה  סֻוּרְיַה-וַת בַּהוּדְהֵיַתֵא

"וישנו הוא אחד, ואף על פי כן הוא שורה בכול. למרות דמותו האחת, באונו הבלתי נתפס הוא נוכח בכל מקום, ממש כמו השמש שמופיעה בו-זמנית במקומות רבים."
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר