בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 32

אָתְמַוּפַּמְיֵנַה סַרְוַתְרַה  סַמַםּ פַּשְׂיַתי יוֹ 'רְג'וּנַה
סוּקְהַםּ וָא יַדי וָא דוּהְּקְהַםּ  סַה יוֹגִי פַּרַמוֹ מַתַהּ
אָתְמַה—עם העצמי שלו; אַוּפַּמְיֵנַה—מתוך השוואה; סַרְוַתְרַה—בכל מקום; סַמַם—באופן שווה; פַּשְׂיַתי—רואה; יַהּ—מי ש-; ארג'ונה—הו ארג'ונה; סוּקְהַם—בשמחה; וָא—או; יַדי—אם; וָא—או; דוּהְּקְהַם—בצער; סַהּ—הוא; יוֹגִי—חותר לנשגב; פַּרַמַהּ—מושלם; מַתַהּ—נחשב.
תרגום
הו ארג'ונה, יוגי מושלם הוא מי שתוך השוואה עם עצמו רואה את השיוויון האמיתי שבכל הישויות, בשמחתן וביגונן.
התעמקות
מי שמודע לקרישנה הוא יוגי מושלם; בזכות התנסותו האישית הוא מודע לאושרו של הזולת ולמצוקתו. סבלה של ישות החיים מקורו בשכחת יחסיה עם אלוהים, ואושרה מקורו בידיעה שקרישנה הוא המתענג העליון על המעשים כולם, הוא אדון כל האדמות והכוכבים, וידידן הנאמן ביותר של כל ישויות החיים. היוגי המושלם יודע שבגלל שכחת היחסים עם קרישנה, מותנית עתה ישות החיים למידות הטבע החומרי וסובלת משלוש המצוקות החומריות. מי שמודע לקרישנה, לעומת זאת, נמלא אושר ומנסה להפיץ בכל מקום את הידע על אודות קרישנה. מאחר שהוא מנסה להפיץ את חשיבותה של תודעת קרישנה, הרי שהוא גדול הנדבנים בעולם והטוב במשרתיו של האל. נַה צַ'ה תַסְמָאן מַנוּשְׁיֵשׁוּ קַשְׂצ'ין מֵא פְּרייַה-קְרּיתְתַמַהּ (ב.ג. 18.69). במילים אחרות, דְבֵקו של האל דואג תמיד לטובתן של כלל ישויות החיים, ומכאן שהוא ידידן הטוב ביותר. מאחר שאינו מבקש רק שלמות לעצמו אלא גם לזולתו, הרי שהוא הטוב שביוגים. הוא אינו מקנא בשום ישות חיה. זהו ההבדל שבין דָבֵק טהור ליוגי שמתעניין רק בהתקדמותו האישית. אותו יוגי שפרש למקום מבודד כדי להגות באין מפריע, אינו כה מושלם כמו דָבֵק שמנסה ככל יכולתו לעורר את מודעותם של האנשים לקרישנה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר