הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 37

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 37

ארג'ונה אוּוָאצַ'ה
אַיַתיהּ שְׂרַדְדְהַיוֹפֵּתוֹ  יוֹגָאץ' צַ'ליתַה-מָאנַסַהּ
אַפְּרָאפְּיַה יוגה-סַמְּסידְדְהיםּ  קָאםּ גַתיםּ קרישנה גַצְ'צְ'הַתי
ארג'ונהּ אוּוָאצַ'ה—ארג'ונה אמר; אַיַתיהּ—יוגי או טראנסצנדנטליסט שלא הגיע להצלחה; שְׂרַדְדְהַיָא—באמונה; אוּפֵּתַהּ—מועסק; יוֹגָאת—מהיוגה; צַ'ליתַה—סטה; מָאנַסַהּ—אדם שמחשבתו; אַפְּרָאפְּיַה—נכשל מלהשיג; יוגה-סַמְּסידְדְהים—את השלמות בתורת הנסתר; קָאם—איזה; גַתים—גורל; קרישנה—הו קרישנה; גַצְ'צְ'הַתי—הוא משיג.
תרגום
ארג'ונה אמר: הו קרישנה, מהו גורלו של יוגי שלא הגיע להצלחה, שמתחיל בתהליך ההגשמה העצמית באמונה, אולם אחר כך, בגלל נטייתו לחומרנות, הוא מרפה מן הנסיון ולא מגיע לשלמות בנסתר?
התעמקות
הבהגווד גיטה מלמדת את נתיב ההגשמה העצמית או את תורת הנסתר. הידע שישות החיים שונה מגופה החומרי ושאושרה מצוי בחיי נצח, חדווה וידע, מהווה את עיקרון היסוד של הגשמה עצמית. חיים כאלה הם נשגבים ומעבר לגוף ולנפש. הדרכים להגשמה עצמית הן נתיב הידע, תרגול שיטת שמונה השלבים ובהקטי-יוגה. השיטות הללו כולן מושתתות על הבנת מעמדה הטבעי של ישות החיים, יחסיה עם אלוהים, ומהי הפעילות שבעזרתה תוכל לשוב ולכונן את החוליה החסרה ולהגיע לשלמות העליונה של תודעת קרישנה. כל אחת משלוש הדרכים הללו מובילה במוקדם או במאוחר לשלמות העליונה. האל אישש זאת בפרק השני: גם מאמץ פעוט בנתיב הנשגב פותח פתח לתקווה גדולה לגאולה. מכל מקום, מבין השלוש, בהקטי-יוגה מתאימה במיוחד לתקופה הנוכחית. זאת משום שהיא הדרך הישירה ביותר לתודעת אלוהים. כדי להבטיח את עצמו פעמיים, ארג'ונה מבקש עתה מהאל לאשש את הצהרתו הקודמת. גם אדם שרציני ביחס להגשמה עצמית יתקשה מאוד בתקופה זו לעסוק בפיתוח ידע או בתרגול יוגת שמונה השלבים. חרף מאמציו הרבים, אפשר שייכשל וימעד מסיבות רבות. קודם כול, אפשר שאינו רציני דיו לעקוב אחר התהליך. הליכה בנתיב הנשגב כמוה כהכרזת מלחמה נגד האנרגיה המַשלָה; כל אימת שמנסים להתחמק מאחיזתה, היא מנסה להביס בפיתויים שונים. הנשמה המותנית הרי נתונה כבר לקסמיהן של מידות האנרגיה החומרית, ומכאן שרבים סיכוייה לשוב ולהתפתות, גם במהלך התרגול הנשגב. זה נקרא יוֹגָאץ' צַ'ליתַה-מָאנַסַהּ: סטייה מן הנתיב הנשגב. ארג'ונה סקרן לדעת מהן תוצאותיה של סטייה שכזו.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר