הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 39

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 39

אֵתַן מֵא סַמְּשַׂיַםּ קרישנה  צְ'הֵתְתוּם אַרְהַסְי אַשֵׂשַׁתַהּ
תְוַד-אַנְיַהּ סַמְּשַׂיַסְיָאסְיַה  צְ'הֵתְתָא נַה הְי אוּפַּפַּדְיַתֵא
אֵתַת—זה; מֵא—שלי; סַמְּשַׂיַם—הסָפק; קרישנה—הו קרישנה; צְ'הֵתְתוּם אַרְהַסי—אנא הסר; אַשֵׂשַׁתַהּ—לחלוטין; תְוַת—מלבדך; אַנְיַהּ—אחר; סַמְּשַׂיַסְיַה—של הספק; אַסְיַה—הזה; צְ'הֵתְתָא—המסיר; נַה—אינו; הי—אכן; אוּפַּפַּדְיַתֵא—קיים.
תרגום
הו קרישנה, אלה ספקותיי, אנא עקור אותם משורשיהם. מלבדך איש לא יכול לסלקם.
התעמקות
קרישנה הוא יודעם המושלם של עבר, הווה ועתיד. בראשית הבהגווד גיטה הוא אמר שישויות החיים כולן היו פרטים ייחודיים בעבר, הן קיימות עתה, וימשיכו ויישארו ייחודיות גם בעתיד, אפילו לאחר גאולתן משעבוד חומרי. אם כן, עתידה של ישות החיים הייחודית כבר הובהר. עתה ארג'ונה מבקש לדעת על עתידו של החותר לנשגב שכשל. אף לא אחד שווה לקרישנה או נעלה ממנו, ומובן שגם לא אותם חכמים והוגי דעות כביכול שנתונים לחסדיו של הטבע החומרי. מכאן שגרסתו סופית ומושלמת ועונה לספקות כולם; זאת משום שהוא יודע בשלמות עבר, הווה ועתיד, אולם אותו איש לא יודע. רק קרישנה ודְבֵקים שמודעים לו יודעים את הדברים כמות שהם.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר