הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 4

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 4

יַדָא הי נֵנְדְרייָארְתְהֵשׁוּ  נַה קַרְמַסְו אַנוּשַׁגְ'גַ'תֵא
סַרְוַה-סַנְֹקַלְפַּה-סַנְנְיָאסִי  יוֹגָארֻוּדְּהַס תַדוֹצְ'יַתֵא
יַדָא—כאשר; הי—אכן; נַה—לא; אינְדְרייַה-אַרְתְהֵשׁוּ—בעינוג חושים; נַה—לעולם לא; קַרְמַסוּ—בפעילות תועלתנית; אַנוּשַׁגְ'גַ'תֵא—עוסק; סַרְוַה-סַנְֹקַלְפַּה—על כל התשוקות החומריות; סַנְנְיָאסִי—מוותר; יוגה-אָרֻוּדְּהַהּ—מתקדם ביוגה; תַדָא—אז; אוּצְ'יַתֵא—נקרא.
תרגום
אדם נחשב למתקדם ביוגה בשעה שהוא מוותר על כל תשוקה חומרית ואינו פועל לצורך הנאות חושים, גם לא עוסק בפעילות נושאת פרי.
התעמקות
מי שעוסק כולו בשירות אוהב ונשגב לאל נמלא סיפוק עצמי, ומשום כך לא מבקש עוד עינוג חושים או טובת הנאה כלשהי במעשיו. אולם ללא עיסוק שכזה נאלצים לעסוק בעינוג חושים, שהרי איש אינו מסוגל לחיות ללא עיסוק כלשהו. פעילות שלא בתודעת קרישנה מאלצת להתמקד בעצמי — הפרטי או המורחב, בעוד שאדם מודע לקרישנה נכון לעשות הכול לסיפוקו של קרישנה, ובדרך זו מאבד כל משיכה להנאות החושים. מי שמבקש להתקדם לשלב העליון של סולם היוגה ללא התנסות ישירה שכזו נאלץ לתרגל באופן מכני הימנעות מתשוקות חומריות.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר