הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 40

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 40

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
פָּארְתְהַה נַיְוֵהַה נָאמוּתְרַה  וינָאשַׂס תַסְיַה וידְיַתֵא
נַה הי קַלְיָאנַּה-קְרּית קַשְׂצ'יד  דוּרְגַתיםּ תָאתַה גַצְ'צְ'הַתי
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—אישיות אלוה העילאי אמר; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; נַה אֵוַה—לעולם לא; איהַה—בעולם החומרי הזה; נַה—לעולם לא; אַמוּתְרַה—בחיים הבאים; וינָאשַׂהּ—ההרס; תַסְיַה—שלו; וידְיַתֵא—קיים; נַה—לעולם לא; הי—אכן; קַלְיָאנַּה-קְרּית—אדם העוסק בפעילות מבורכת; קַשְׂצ'ית—מישהו; דוּרְגַתים—להידרדרות; תָאתַה—ידידי; גַצְ'צְ'הַתי—הולך.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: בן פְּרּיתְהָא, יוגי אשר עוסק בפעילות מבורכת אינו פוגש כיליון, לא בעולם זה ולא ברוחני; על עושה הטוב, ידידי, לעולם אין העוול גובר.
התעמקות
בשרימד בהאגותם (1.5.17) שְׂרִי נָארַדַה מוּני מורה לוְיָאסַדֵוַה:

תְיַקְתְוָא סְוַה-דְהַרְמַםּ צַ'רַנָּאמְבּוּגַ'םּ הַרֵר

  בְּהַגַ'נְן אַפַּקְווֹ 'תְהַה פַּתֵת תַתוֹ יַדי

יַתְרַה קְוַה וָאבְּהַדְרַם אַבְּהֻוּד אַמוּשְׁיַה קיםּ

  קוֹ וָארְתְהַה אָפְּתוֹ 'בְּהַגַ'תָאםּ סְוַה-דְהַרְמַתַהּ

"מי שנוטש את כל חובותיו החומריות ומוצא מקלט בלעדי באישיות אלוה, אינו מאבד או מפסיד דבר. לעומת זאת, לא-דָבֵק יכול לבצע את חובותיו עד תום, ואף על פי כן לא יזכה בדבר." החובות החומריות כרוכות בפעולות רבות, בהתאם לכתבי הקודש ולנוהג המקובל. החותר לנשגב אמור לנטוש את כל אלה לצורך התקדמותו הרוחנית לתודעת קרישנה. תודעת קרישנה מושלמת מקנה את השלמות העליונה. לכן אפשר לטעון שמי שלא מגיע לשלב זה איבד הכול, הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית. בכתבי הקודש נאמר שאי-ביצוע חובות הכתובים גורר תגובה וסבל; מכאן שמי שנכשל בתרגול הנשגב מוּעד לתגובות שכאלה. הבְּהָאגַוַתַם, מכל מקום, מבטיח למתרגל שמעד שאין מקום לדאגה. גם אם ייאלץ לשאת בתוצאות ביצועו הכושל, לא הפסיד דבר. זאת משום שברכתה של תודעת קרישנה אינה נפסדת לעולם, ומי שעסק בה ימשיך ויעסוק בה בחייו הבאים, גם אם ייוולד למעמד נחות. לעומת זאת, מי שמקפיד ומבצע את חובותיו ללא תודעת-קרישנה, לא בהכרח יזכה בתוצאות מבורכות.

פירושו של דבר שאפשר לחלק את האנושות לשתי קבוצות — אלה שאורח חייהם מרוסן, ואלה שחייהם אינם מרוסנים. מי ששקועים כליל בעינוג חושים חייתי, מבלי לדעת על חייהם הבאים או על גאולה רוחנית — אלה משתייכים לקבוצת חסרי הרסן. המרוסנים, לעומת זאת, הם מי שמקיימים את חובות הכתובים. בין אלה שאינם מרסנים את חייהם ישנם בני תרבות וחסרי תרבות, משכילים וחסרי השכלה, חזקים וחלשים — אלא שכולם חדורים בנטיות חייתיות. מעשיהם משוללי ברכה, שהרי בעודם מתענגים על נטיותיהם החייתיות כאכילה, שינה, התגוננות ומין, הם בסך הכול מנציחים את קיומם החומרי, אשר מלוּוה תמיד בסבל. לעומתם, מי שחיים על-פי הוראות הכתובים (וחיים חיים מרוסנים) — אלה מתעלים בהדרגה לתודעת-קרישנה. לכן אין ספק שיתקדמו בחייהם.

הפוסעים בנתיב המבורך נחלקים לשלוש קבוצות: (1) אלה שמקיימים את כללי הכתובים לצורך אושר חומרי; (2) אלה שמחפשים אחר גאולה מוחלטת מקיום חומרי; (3) דְבֵקים המודעים לקרישנה. את מקיימי מצוות הכתובים לצורך אושר חומרי אפשר להוסיף ולחלק לשתי קבוצות: אלה שמבקשים טובת הנאה ממעשיהם, ואלה שאינם מתאווים לגמול של הנאות חושים. מי שמצפים לגמול בצורת הנאות חושים, אפשר שישיגו רמת חיים גבוהה יותר — או אף כוכבים גבוהים יותר — אולם כיוון שאינם משתחררים מהקיום החומרי, הרי שלמעשה אינם צועדים בנתיב המבורך כלל. פעילות מבורכת היא רק אותה פעילות שמובילה לגאולה, וכל פעילות שתכליתה אינה הגשמה עצמית או גאולה מתפיסת חיים גופנית — אינה מבורכת. מכאן שרק פעילות בתודעת-קרישנה היא מבורכת; כל מי שבוחר באי-נוחות גופנית לצורך התקדמות בתודעת קרישנה, נחשב ליוגי מושלם ולסגפן מחמיר. מאחר שיוגת שמונה השלבים גם היא מובילה להגשמה עליונה בתודעת קרישנה, הרי שגם זו נחשבת למבורכת, ולמתאמץ להתקדם בה אין כל חשש להידרדרות.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר