הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 41

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 41

פְּרָאפְּיַה פּוּנְּיַה-קְרּיתָאםּ לוֹקָאן  אוּשׁיתְוָא שָׂאשְׂוַתִיהּ סַמָאהּ
שׂוּצִ'ינָאםּ שְׂרִימַתָאםּ גֵהֵא  יוגה-בְּהְרַשְׁטוֹ 'בְּהיגָ'איַתֵא
פְּרָאפְּיַה—לאחר שהגיע; פּוּנְּיַה-קְרּיתָאם—של אלו שביצעו פעילות צדיקה; לוֹקָאן—אל הכוכבים; אוּשׁיתְוָא—לאחר שחי; שָׂאשְׂוַתִיהּ—רבות; סַמָאהּ—במשך שנים; שׂוּצִ'ינָאם—של צדיקים; שְׂרִי-מַתָאם—של עשירים; גֵהֵא—בבית; יוגה-בְּהְרַשְׁטַהּ—מי שנפל מדרך ההגשמה העצמית; אַבְּהיגָ'איַתֵא—נולד.
תרגום
לאחר שנים רבות רבות של עינוגים בכוכביהן של ישויות החיים הצדיקות, נולד היוגי שנכשל למשפחת אנשים ישרי-דרך או למשפחה עשירה ומיוחסת.
התעמקות
היוגים שכשלו נחלקים לשתי קבוצות: מי שמעדו לאחר התקדמות מעטה, ומי שמעדו לאחר תרגול ממושך. היוגי שמעד לאחר תקופת תרגול קצרה מגיע לכוכבים עליונים, לשם רשאיות להגיע ישויות צדיקות. לאחר חיים ארוכים שם, הריהו שב ונשלח לכוכב זה, ונולד למשפחה של בְּרָאהְמַנּים וַיְשְׁנַּוים צדיקים, או למשפחת סוחרים רמת-יחס.

כפי שמוסבר בפסוק האחרון של הפרק הזה, מטרתו האמיתית של תרגול היוגה להביא לשלמות העליונה של תודעת קרישנה. אלא שמי שבגלל פיתויים חומריים לא הצליחו להתמיד ולהגיע לשלב זה — אלה רשאים, בחסדו של האל, להגשים את נטיותיהם החומריות עד תום. או אז הם זוכים לחיות ברווחה במשפחה צדיקה או אמידה. לידה למשפחה כזו היא רבת יתרונות להתקדמות לעבר תודעת קרישנה שלמה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר