הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 43

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 43

תַתְרַה תַםּ בּוּדְדְהי-סַמְּיוֹגַםּ  לַבְּהַתֵא פַּוּרְוַה-דֵהיקַם
יַתַתֵא צַ'ה תַתוֹ בְּהֻוּיַהּ  סַמְּסידְדְהַוּ קוּרוּ-נַנְדַנַה
תַתְרַה—אז; תַם—הזו; בּוּדְדְהי-סַמְּיוֹגַם—התעוררות התודעה; לַבְּהַתֵא—משיג; פַּוּרְוַה-דֵהיקַם—מגופו הקודם; יַתַתֵא—הוא מתאמץ; צַ'ה—גם; תַתַהּ—אז; בְּהֻוּיַהּ—שוב; סַמְּסידְדְהַוּ—למען שלימות; קוּרוּ-נַנְדַנַה—הו בן קוּרוּ.
תרגום
הו בן קוּרוּ, בלידה זו הוא מעורר את תודעתו הרוחנית מחייו הקודמים, ומנסה להוסיף ולהתקדם לעבר הצלחה מלאה.
התעמקות
המלך בְּהַרַתַה, שנולד בשלישית למשפחת בְּרָאהְמַנּים טובים, מהווה דוגמה ללידה טובה לצורך החייאתה של תודעה נשגבת. הוא היה קיסר העולם, ומזמנו ידוע כוכב זה בקרב האלים-למחצה כבְּהָארַתה-וַרְשַׁה, אף שלפניו היה ידוע כאילָאוְרּיתַה-וַרְשַׁה. הקיסר פרש בגיל צעיר מתפקידו והקדיש עצמו להגשמה רוחנית, אלא שנכשל במשימתו. בחייו הבאים הוא נולד למשפחת בְּרָאהְמַנּים טובים ונודע כגַ'דַּה בְּהַרַתַה. זאת משום שנהג להתבודד ולא דיבר עם איש. לאחר מכן הוא התגלה על-ידי המלך רַהֻוּגַנַּה כגדול חכמי הנשגב. חייו מלמדים שמאמץ נשגב, או תרגול יוגה, אינו יורד לטמיון לעולם. בחסדו של האל שב היוגי וזוכה בהזדמנות להשלים את מאמציו ולהשיג שלמות בתודעת קרישנה.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר