בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 44

פֻּוּרְוָאבְּהְיָאסֵנַה תֵנַיְוַה  הְרייַתֵא הְי אַוַשׂוֹ 'פּי סַהּ
ג'יגְ'נָֿאסוּר אַפּי יוֹגַסְיַה  שַׂבְּדַה-ברהמהתיוַרְתַתֵא
פֻּוּרְוַה—הקודם; אַבְּהְיָאסֵנַה—בזכות התרגול; תֵנַה—הזה; אֵוַה—אכן; הְרייַתֵא—נמשך; הי—בוודאות; אַוַשַׂהּ—באופן אוטומטי; אַפּי—גם; סַהּ—הוא; ג'יגְ'נָֿאסוּהּ—סקרן; אַפּי—אפילו; יוֹגַסְיַה—לגבי יוגה; שַׂבְּדַה-בְּרַהְמַה—מעל לעקרונות הטקסיים של הכתבים; אַתיוַרְתַתֵא—מתעלה.
תרגום
בזכות תודעתו הרוחנית מחייו הקודמים הוא נמשך כמאליו לעקרונות היוגה — אפילו מבלי לחפש אחריהם. מחפש-אמת סקרן שכזה שרוי מעבר לפולחניות ולטקסיות שבכתבי הקודש.
התעמקות
יוגים מתקדמים אינם נמשכים במיוחד לטקסים שבכתבי הקודש. הם נמשכים מוּכנית לעקרונות היוגה, שמובילים לתודעת קרישנה מושלמת — שמהווה את שלמות היוגה. בשרימד בהאגותם (3.33.7) מוסבר חוסר היחס הזה של היוגי המתקדם לטקסים הוֵדיים:

אַהוֹ בַּתַה שְׂוַה-פַּצ'וֹ 'תוֹ גַרִייָאן

  יַג'-ג'יהְוָאגְרֵא וַרְתַתֵא נָאמַה תוּבְּהְיַם

תֵפּוּס תַפַּס תֵא ג'וּהוּווּהּ סַסְנוּר אָרְיָא

  ברהמהנֻוּצ'וּר נָאמַה גְרּינַּנְתי יֵא תֵא

"הו אלי! מי שמזמרים את שמותיך הקדושים, התקדמותם הרוחנית רבה לאין ערוך, גם אם נולדו למשפחות אוכלי-כלבים. אין ספק שעמדו כבר בסיגופים ובהקרבות כולם, רחצו בכל אתרי הקודש ולמדו את כתבי הקודש כולם."

דוגמה מפורסמת היא זו של שְׂרִי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ שקיבל את טְהָאקוּרַה הַרידָאסַה כאחד מתלמידיו החשובים ביותר. אף שהלה נולד למשפחה מוסלמית, שְׂרִי צ'איטניה רוממו למעמד של נָאמָאצָ'ארְיַה. זאת משום שהקפיד לחזור על שמותיו הקדושים של האל 300,000 פעם ביום — הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא. מאחר שלא פסק מזמרת שמו של האל, יש להבין שבחייו הקודמים כבר ביצע את כל שיטות הפולחן שבוודות, שידועות כשַׂבְּדַה-בְּרַהְמַה. מכאן שללא היטהרות מוקדמת, אי אפשר לקיים את עקרונותיה של תודעת קרישנה ולזמר את שמו הקדוש של האל, הרא קרישנה.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר