הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 46

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 46

תַפַּסְויבְּהְיוֹ 'דְהיקוֹ יוֹגִי  גְ'נָֿאניבְּהְיוֹ 'פּי מַתוֹ 'דְהיקַהּ
קַרְמיבְּהְיַשׂ צָ'אדְהיקוֹ יוֹגִי  תַסְמָאד יוֹגִי בְּהַוָארְג'וּנַה
תַפַּסְויבְּהְיַהּ—מהסגפן; אַדְהיקַהּ—נעלה; יוֹגִי—היוגי; גְ'נָֿאניבְּהְיַהּ—מהחכם; אַפּי—גם; מַתַהּ—נחשב; אַדְהיקַהּ—נעלה; קַרְמיבְּהְיַהּ—מהפועל למען טובת הנאה; צַ'ה—גם; אַדְהיקַהּ—נעלה; יוֹגִי—היוגי; תַסְמָאת—לכן; יוֹגִי—יוגי; בְּהַוַה—היֵה; ארג'ונה—הו ארג'ונה.
תרגום
היוגי נעלה מן הסגפן הפרוש, מהחוקר הנסיין ומהפועל למען טובת הנאה. לכן, ארג'ונה, הֱיֵה בכל עת יוגי.
התעמקות
באומרנו יוגה, כוונתנו להתחברות תודעתנו עם האמת המוחלטת, העליונה. מתַרגלים שונים קוראים לתהליך זה בשמות שונים בהתאם לשיטת תרגולם. בשעה שתהליך ההתחברות מושתת בעיקרו על פעילות נושאת פרי, הוא נקרא קארמה-יוגה; כאשר הוא מבוסס על לימוד שכלתני הוא נקרא גְ'נָֿאנַה-יוגה; וכאשר הוא מבוסס בעיקרו על שירות ומסירות לאל, הוא נקרא בהקטי-יוגה. כפי שיוסבר בפסוק הבא, שירות מסור, או תודעת קרישנה, מהווה את שלמות שיטות היוגה כולן. האל מצביע כאן על עליונות היוגה, אולם אינו אומר שהיא עולה על בהקטי-יוגה. בהקטי-יוגה מכילה את הידע הרוחני השלם, ומכאן שדבר אינו נעלה ממנה. סגפנות אינה מושלמת ללא ידע על העצמי. גם לימוד שכלתני ללא התמסרות לעליון אינו מושלם. ופעילות נושאת פרי ללא תודעת קרישנה אינה אלא בזבוז זמן. מכאן שבהקטי-יוגה היא צורת היוגה שנזכרת כאן כנעלה מכול. זה יוסבר עוד יותר בפסוק הבא.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר