הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 8

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 8

גְ'נָֿאנַה-ויגְ'נָֿאנַה-תְרּיפְּתָאתְמָא  קֻוּטַה-סְתְהוֹ ויג'יתֵנְדְרייַהּ
יוּקְתַה איתְי אוּצְ'יַתֵא יוֹגִי  סַמַה-לוֹשְׁטְרָאשְׂמַה-קָאנְֿצַ'נַהּ
גְ'נָֿאנַה—באמצעות ידע נרכש; ויגְ'נָֿאנַה—באמצעות ידע מוגשם; תְרּיפְּתַה—מסופק; אָתְמָא—ישות חיים; קֻוּטַה-סְתְהַהּ—מעוגן מבחינה רוחנית; ויג'יתַה-אינְדְרייַהּ—מושל בחושיו; יוּקְתַהּ—מתאים להגשמה עצמית; איתי—כך; אוּצְ'יַתֵא—נאמר; יוֹגִי—בקיא בנסתר; סַמַה—שווים; לוֹשְׁטְרַה—חצץ; אַשְׂמַה—אבן; קָאנְֿצַ'נַהּ—זהב.
תרגום
נאמר שאדם הגיע להגשמה עצמית ונקרא יוגי (או בקיא בנסתר) בשעה שהוא מסופק כולו בזכותם של ידע והבנה פנימית. אדם כזה שרוי בנשגב ומושל בעצמו. אז הכול — חצץ, אבן או זהב — שווה בעיניו.
התעמקות
ידע עיוני הוא חסר תועלת ללא הבנה פנימית. זה מוסבר כך:

אַתַהּ שְׂרִי-קרישנה-נָאמָאדי  נַה בְּהַוֵד גְרָאהְיַם אינְדְרייַיְהּ

סֵווֹנְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדַוּ  סְוַיַם אֵוַה סְפְּהוּרַתְי אַדַהּ

"איש לא מסוגל להבין באמצעות חושים נגועים בחומרנות את טבעם הנשגב של שמו של שְׂרִי קרישנה, דמותו, תכונותיו ועלילותיו. מכל מקום, אלה נגלים למי שנמלא רוחניות על-ידי שירות נשגב לאל." (בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.234)

הבהגווד גיטה מציגה את המדע של תודעת קרישנה. השכלה ארצית ולמדנות, אין בכוחן להופכנו מודעים לקרישנה; צריך לזכות בחברתו של אדם בעל תודעה טהורה. בחסדו של קרישנה, הופך הידע של מי שמודע לו למעוגן בהגשמה עצמית. זאת משום שהוא מסופק כליל בשירותו המסור, וידע כזה מביא לשלמות. ידע נשגב הופך את הדָבֵק ליציב באמונתו, בעוד שמי שניחן רק בידע אקדמי מתבלבל בקלות רבה מסתירות-כביכול. רק מי שהגיע להגשמה עצמית קונה שליטה עצמית מלאה, משום שהוא מסור לקרישנה. מאחר שנטש כל למדנות ארצית, הוא שרוי בנשגב. למדנות ארצית ושכלתנות עיונית, אף שלאחרים אפשר שאלה טובות כזהב, אינן יותר מחלוקי אבן עבורו.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר