הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 22

בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 22

אלוהים נתן עצמאות לכול; אכן, אדם שמתאווה לעינוגים חומריים ומבקשם ברצינות רבה מהאלים החומריים, זוכה להם מן האל, אשר יושב בלב כול ומבין את כוונותיו. כאביהן העליון של כל ישויות החיים, הוא אינו מתערב בחופש הבחירה שבידן. אדרבה, הוא מאפשר להן להגשים את תשוקותיהן החומריות. יש שישאלו מדוע אלוהים אדיר הכוח מאפשר לישויות החיים להתענג בעולם החומרי וליפול למלכודת האנרגיה המשלה. התשובה היא שאלמלא אלוהים, כנשמת-העל, לא היה מעניק אפשרות שכזו, לא היתה כל משמעות לעצמאות. הוא מאפשר את חופש הבחירה, אולם הוראתו העליונה מצויה בבהגווד גיטה: על הכול לנטוש את עיסוקיהם כולם ולהתמסר לו כליל. כך הם ימצאו את אושרם.
ישויות-החיים, וכן האלים-למחצה, כולם כפופים לרצונו של אישיות אלוה העליון; מכאן שלא על-פי רצונה בלבד יכולה ישות-החיים לסגוד לאל מסוים, והאל-למחצה אינו מסוגל להעניק את ברכותיו ללא רצון העליון. כפי שנאמר, אף גבעול עשב לא נע ללא רצונו של אישיות אלוה. השרויים במצוקה בעולם החומרי פונים לרוב לאלים-למחצה. זאת על-פי עצת הספרות הוֵדית.
צרכים שונים מתגשמים על-ידי סגידה לאלים-למחצה שונים. אדם חולה, למשל, צריך לסגוד לאל השמש; תאב ההשכלה צריך לסגוד לאלת הלמידה, סַרַסְוַתִי, ומי שמבקש אישה יפה צריך לסגוד לאוּמָא, אשתו של שיווה. השָׂאסְתְרַה (הספרות הוֵדית) מורה, אם כן, על אורחות סגידה שונים לאלים-למחצה השונים. מאחר שישות החיים מבקשת להתענג עם תנאים חומריים מסוימים, הרי שאלוהים ממלאהּ בתשוקה עזה להשיג ברכה זו מהאל-למחצה המסוים, וכך היא זוכה בברכה המיוחלת. אלוהים מכוון גם את גישת המסירות המסוימת של ישות החיים לאל-למחצה המסוים. האלים-למחצה אינם מסוגלים להחדיר בישויות החיים זיקה שכזו. האל העליון, קרישנה, כנשמת-העל אשר נמצא בלב כול, הוא שדוחף ומעודד את הסגידה לאל-למחצה המסוים. האלים-למחצה הם למעשה איברים שונים של גופו היקומי של אלוהים; מכאן שאינם עצמאיים. בספרות הוֵדית נאמר: "אישיות אלוה העליון מצוי כנשמת-העל גם בלב האלים-למחצה; באמצעותם הוא מספק את תשוקתה של ישות החיים. אלא שגם האל-למחצה וגם ישות החיים — שניהם תלויים ברצון העליון, ואינם עצמאיים."
סַהּ—הוא; תַיָא—כזו; שְׂרַדְדְהַיָא—בהשראה; יוּקְתַהּ—חדור; תַסְיַה—של אותו אל-למחצה; אָרָאדְהַנַם—בסגידה; אִיהַתֵא—מתאמץ; לַבְּהַתֵא—משיג; צַ'ה—ו-; תַתַהּ—מכך; קָאמָאן—את תשוקותיו; מַיָא—על ידי; אֵוַה—בלבד; ויהיתָאן—ניתנות; הי—אכן; תָאן—אלה.
תרגום
חדור באמונה שכזו, הוא מתאמץ לסגוד לאל-למחצה מסוים, ומשיג את מבוקשו. אלא שלמעשה, אני הוא שמעניק ברכות אלה.
התעמקות
ללא אישורו של האל העליון, שום אל-למחצה אינו מסוגל להעניק ברכות לסוגדיו. ישות-החיים שוכחת אולי שהכול שייך לאל, אולם האלים-למחצה אינם שוכחים. הסגידה לאלים-למחצה והגשמת המאוויים — אלה אינן תלויות באלים-למחצה אלא בסידורו של אישיות-אלוה. ישות החיים הסכלה אינה יודעת זאת ופונה בטיפשותה לבקש מהם ברכות, בעוד שהדָבֵק הטהור מתפלל לאלוהים בלבד בשעת צורך. מכל מקום, בקשת ברכות חומריות אינה סימן לדָבֵק טהור. טירופה של ישות-החיים להגשים את תאוותה הוא שמניע אותה לסגוד לאלים-למחצה, לאחר שהאל לא הגשים את מאווייה הבלתי כשרים. בצ'איטניה-צַ'ריתָאמְרִּתַה נאמר שמי שסוגד לאלוהים ובו בזמן מתאווה לעינוגים חומריים, רצונותיו סותרים. שירות מסור לאל וסגידה לאלים-למחצה אינם באותו מישור; הסגידה לאלים-למחצה היא חומרית, בעוד ששירות לאל הוא רוחני כולו.

תשוקות חומריות מהוות מכשול לישות חיים שמבקשת לשוב לאלוהות. לכן האל נמנע מלהעניק לדְבֵקו הטהור ברכות חומריות כאלה, שהן משאת נפשם של הסכלים. במקום לעסוק בשירות מסור לאלוהים, הם מעדיפים משום כך לסגוד לאלים-למחצה של העולם החומרי.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר