הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 3

בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 3

מַנוּשְׁיָאנָּאםּ סַהַסְרֵשׁוּ  קַשְׂצ'יד יַתַתי סידְדְהַיֵא
יַתַתָאם אַפּי סידְדְהָאנָאםּ  קַשְׂצ'ין מָאםּ וֵתְתי תַתְתְוַתַהּ
מַנוּשְׁיָאנָּאם—של אנשים; סַהַסְרֵשׁוּ—מבין אלפים; קַשְׂצ'ית—מישהו; יַתַתי—חותר; סידְדְהַיֵא—לשלמות; יַתַתָאם—המתאמצים באופן זה; אַפּי—אכן; סידְדְהָאנָאם—מבין אלו שהגיעו לשלמות; קַשְׂצ'ית—מישהו; מָאם—אותי; וֵתְתי—מכיר; תַתְתְוַתַהּ—באמת.
תרגום
מבין אלפי בני אדם אולי אחד חותר לשלמות, ומאלה שהשיגו שלמות, בקושי אחד מכירני באמת.
התעמקות
האנשים מצויים ברמות שונות, ומבין אלפים אולי אחד מתעניין בהבנה רוחנית וחוקר על העצמי, הגוף והאמת המוחלטת. המין האנושי שקוע ברובו בנטיות החייתיות, כלומר, אכילה, שינה, התגוננות ומין. איש כמעט אינו מעוניין בידע נשגב. ששת הפרקים הראשונים של הבהגווד גיטה נועדו למי שמעוניינים בידע נשגב — שמבקשים להבין את העצמי, את העצמי העליון ואת תהליך ההגשמה העצמית. זאת באמצעות גְ'נָֿאנַה-יוגַה, דְהְיָאנַה-יוגַה והבחנה בין העצמי לחומר. מכל מקום, רק מי ששרוי בתודעת קרישנה יכול להבין את קרישנה. שאר מחפשי הנשגב אפשר שיגיעו להבנת הברהמן הבלתי אישי, שהרי זה קל יותר מאשר להבין את קרישנה. קרישנה הוא האישיות העליונה, ובו בזמן הוא מעל לידע הברהמן והפַּרַמָאתְמָא. היוגים והגְ'נָֿאנִים מתבלבלים בניסיונם להבין את קרישנה. גדול האימפרסונליסטים, שְׂרִיפָּאדַה שַׂנְֹקַרָאצָ'ארְיַה, הודה אמנם בביאורו לגיטה, שקרישנה הוא אישיות אלוה העליון, אלא שחסידיו אינם מקבלים זאת משום שאפילו בעל הבנה נשגבת על הברהמן הבלתי אישי מתקשה לדעת על אודות קרישנה.

קרישנה הוא אישיות אלוה העליון, סיבת כל הסיבות, האל הראשיתי גוֹוינְדַה. אִישְׂוַרַהּ פַּרַמַהּ קרישנה סַץ'-צ'יד-אָנַנְדַה-ויגְרַהַהּ/ אַנָאדיר אָדיר גוֹוינְדַהּ סַרְוַה-קָארַנַּה-קָארַנַּם. ללא-דְבֵקים קשה מאוד לדעת אותו. ואף שהם מכריזים שדרך הבהקטי, השירות-המסור, היא קלה מאוד, אין ביכולתם לתרגלה. אם זה כה קל, כפי שהם טוענים, מדוע לבחור בדרך הקשה? אלא שלמעשה, נתיב הבהקטי אינו קל. ישנם אמנם אנשים בלתי מוסמכים שמתרגלים בהקטי לכאורה ואפשר שתרגולם קל, אולם אף לא אחד מכל אותם מלומדים והוגי דעות ספקולטיביים מסוגל לעמוד בתרגול אמיתי לפי הכללים של בהקטי. שְׂרִילַה רֻוּפַה גוֹסְוָאמִי כותב בבהקטי-רַסָאמְרִּיתַה-סינְדְהוּ (1.2.101):

שְׂרוּתי-סְמְרּיתי-פּוּרָאנָּאדי-  פַּנְֿצַ'רָאתְרַה-וידְהיםּ וינָא

אַיְקָאנְתיקִי הַרֵר בהקטיר  אוּתְפָּאתָאיַיְוַה קַלְפַּתֵא

"שירות-מסור לאל שמתעלם מספרות וֵדית מוסמכת כגון האוּפַּנישַׁדות, הפּוּרָאנוֹת והנָארַדַה-פַּנְֿצַ'רָאתְרַה, מהווה בסך הכול מטרד ציבורי."

האימפרסונליסט שיודע את הברהמן, או היוגי שמודע לפַּרַמָאתְמָא — אלה אינם מסוגלים להבין את קרישנה, אישיות אלוה, בהיבטו כבנה של אמא יַשׂוֹדָא או כרכּבו של ארג'ונה. אפילו האלים-למחצה הגדולים מתבלבלים לעתים לגביו. (מוּהְיַנְתי יַת סֻוּרַיַהּ) מָאםּ תוּ וֵדַה נַה קַשְׂצַ'נַה: "איש לא יודע אותי כמו שאני", האל אומר. ומי שיודע אותו, הרי ש-סַה מַהָאתְמָא סוּ-דוּרְלַבְּהַהּ: "נשמה שכזו היא נדירה מאוד". מכאן שמבלי לתרגל שירות מסור, גם גדולי המלומדים והוגי הדעות לא יוכלו לדעת את קרישנה כפי שהוא (תַתְתְוַתַהּ). רק דָבֵק טהור מסוגל להכיר במידה כלשהי את התכונות הנשגבות והבלתי נתפסות שמצויות בקרישנה, סיבת כל הסיבות, או את כוחו הכול יכול ושפעיו — עושרו, פרסומו, כוחו, יופיו, ידיעתו ופרישותו. זאת משום שקרישנה נוטה חסד לדְבֵקיו. הוא פסגת הבנת הברהמן, ורק דְבֵקים יכולים לדעת אותו כפי שהוא. משום כך נאמר:

אַתַהּ שְׂרִי-קרישנה-נָאמָאדי  נַה בְּהַוֵד גְרָאהְיַם אינְדְרייַיְהּ

סֵווֹנְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדַוּ  סְוַיַם אֵוַה סְפְּהוּרַתְי אַדַהּ

"איש אינו מסוגל להבין את קרישנה כפי שהוא באמצעות חושיו החומריים. אולם הוא מתגלה לדְבֵקים כאשר הוא מתרצה משירותם האוהב והנשגב." (בהקטי- רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.234).
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר