בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 7

מַתְתַהּ פַּרַתַרַםּ נָאנְיַת  קינְֿצ'יד אַסְתי דְהַנַנְֿגַ'יַה
מַיי סַרְוַם אידַםּ פְּרוֹתַםּ  סֻוּתְרֵא מַנּי-גַנָּא איוַה
מַתְתַהּ—ממני; פַּרַה-תַרַם—נעלה; נַה—לא; אַנְיַת קינְֿצ'ית—משהו אחר; אַסְתי—קיים; דְהַנַם-גַ'יַה—הו כובש העושר; מַיי—בי; סַרְוַם—כל הקיים; אידַם—אשר אותו אנו רואים; פְּרוֹתַם—שזור; סֻוּתְרֵא—על חוט; מַנּי-גַנָּאהּ—פנינים; איוַה—כמו.
תרגום
הו כובש-העושר, אין אמת נעלה ממני. הכול נשען עליי, כמו פנינים אשר שזורות על חוט.
התעמקות
ישנה מחלוקת תמידית לגבי האמת המוחלטת העליונה; האם היא בעלת אישיות או משוללת אישיות. הבהגווד גיטה מורה ומאששת שוב ושוב שהאמת המוחלטת היא אישיות אלוה, שְׂרִי קרישנה. פסוק זה מורה במיוחד על טבעה האישי של האמת המוחלטת. זה מאושש גם בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא: אִישְׂוַרַהּ פַּרַמַהּ קרישנה סַץ'-צ'יד-אָנַנְדַה-ויגְרַהַהּ; שְׂרִי קרישנה, אישיות אלוה, הוא האמת המוחלטת העליונה. הוא האל הבראשיתי, מאגר כל העונג, גוֹוינְדַה, ודמותם הנצחית של חדווה וידע מושלמים. לאור סמכויות אלה לא נותר צל של ספק שהאמת המוחלטת היא אישיות עליונה, סיבת כל הסיבות. האימפרסונליסטים לעומת זאת, סומכים את טענתם על הגרסה הוֵדית שמופיעה בשְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד (3.10): תַתוֹ יַד אוּתְתַרַה-תַרַםּ תַד אַרֻוּפַּם אַנָאמַיַם/ יַה אֵתַד וידוּר אַמְרּיתָאס תֵא בְּהַוַנְתי אַתְהֵתַרֵא דוּהְּקְהַם אֵוָאפּייַנְתי. "בעולם החומרי נחשב ברהמה, היצור הראשון ביקום, לעליון מבין האלים-למחצה, בני האדם והחיות הנחותות. אולם מעבר לו שורה הנשגב, שהוא חסר דמות חומרית וטהור מכל טומאה חומרית. כל מי שיודע אותו הופך גם הוא לנשגב, בעוד שמי שאינם יודעים, מתייסרים במצוקות העולם החומרי."

האימפרסונליסטים מדגישים יותר את המילה אַרֻוּפָּם. אולם היא אינה מצביעה על חוסר אישיות, אלא על אותה דמות נשגבת של נצחיות, חדווה וידע, כפי שמתוארת בפסוק מן הבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא שנזכר לעיל. פסוקים נוספים מן השְׂוֵתָאשְׂוַתַרַה אוּפַּנישַׁד (3.8-9) מאששים זאת:

וֵדָאהַם אֵתַםּ פּוּרוּשַׁםּ מַהָאנְתַם
  אָדיתְיַה-וַרְנַּםּ תַמַסַהּ פַּרַסְתָאת

תַם אֵוַה וידיתְוָאתי מְרּיתְיוּם אֵתי

  נָאנְיַהּ פַּנְתְהָא וידְיַתֵא 'יַנָאיַה

יַסְמָאת פַּרַםּ נָאפַּרַם אַסְתי קינְֿצ'יד

  יַסְמָאן נָאנִּייוֹ נוֹ גְ'יָאיוֹ 'סְתי קינְֿצ'ית

וְרּיקְשַׁה איוַה סְתַבְּדְהוֹ דיוי תישְׁטְהַתְי אֵקַס

  תֵנֵדַםּ פֻּוּרְנַּםּ פּוּרוּשֵׁנַּה סַרְוַם

"אני יודע את אותו אישיות אלוה, הנשגב לכל תפיסה חומרית אפלה. רק מי שיודע אותו יכול להשתחרר מכבלי הלידה והמוות. אין דרך אחרת לגאולה לבד מידיעת אותה אישיות עליונה."

"אין אמת נעלה מן האישיות העליונה, אישיות אלוה, שהרי הוא העליון מכול. הוא קטן מהקטן ביותר וגדול מהגדול ביותר. הוא ניצב דומם כעץ ומאיר את הרקיע הנשגב, וכעץ ששולח שורשיו, הוא מפיץ את אוניו הרבים."

מפסוקים אלה אפשר להסיק שהאמת המוחלטת היא אישיות אלוה העליון, אשר שרוי בכול באמצעות אוניו הרבים, החומריים והרוחניים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר