הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 8, פסוק 10

בהגווד גיטה: פרק 8, פסוק 10

פְּרַיָאנַּה-קָאלֵא מַנַסָאצַ'לֵנַה
  בְּהַקְתְיָא יוּקְתוֹ יוגה-בַּלֵנַה צַ'יְוַה
בְּהְרוּווֹר מַדְהְיֵא פְּרָאנַּם אָוֵשְׂיַה סַמְיַק
  סַה תַםּ פַּרַםּ פּוּרוּשַׁם אוּפַּיְתי דיוְיַם
פְּרַיָאנַּה-קָאלֵא—בשעת המוות; מַנַסָא—באמצעות המיינדמחשב; אַצַ'לֵנַה—אינו סוטה; בְּהַקְתְיָא—במסירות; יוּקְתַהּ—עוסק; יוגה-בַּלֵנַה—בכוח היוגה המיסטית; צַ'ה—גם; אֵוַה—כך; בְּהְרוּווֹהּ—של שתי הגבות; מַדְהְיֵא—באמצע; פְּרָאנַּם—את אוויר-החיים; אָוֵשְׂיַה—מקבע; סַמְיַק—לחלוטין; סַהּ—הוא; תַם—הזה; פַּרַם—הנשגב; פּוּרוּשַׁם—לאישיות-אלוה; אוּפַּיְתי—מגיע; דיוְיַם—בממלכה הרוחנית.
תרגום
אין ספק שמי שבשעת מותו קובע את אוויר-החיים בין שתי גבותיו, ובכוח היוגה ממקד את המיינד במסירות מלאה ושוקע בזכירת האל, אכן יגיע אליו.
התעמקות
בפסוק זה מוסבר בבהירות שבעת המוות חייב המיינד להתמקד במסירות באישיות אלוה. פסוק זה ממליץ למנוסים ביוגה להעלות את כוח החיות אל בין הגבות (לאָגְ'נָֿא-צַ'קְרַה). הוא מורה על תרגול שַט-צַ'קְרַה-יוגה. שיטה זו כרוכה בהגות על שש הצַ'קְרות. דָבֵק טהור אינו מתרגל יוגה שכזו, אולם כיוון שהוא שקוע בתודעת קרישנה תמיד, הרי שבשעת מותו מסייע לו האל בחסדו לזוכרו. דבר זה יוסבר בפסוק 14. השימוש במילה יוגה-בַּלֵנַה רב משמעות בפסוק זה. זאת משום שללא תרגול יוגה — שַט-צַ'קְרַה-יוגה או בהקטי-יוגה — אי אפשר להתעלות למישור ההוויה הנשגב בשעת המוות. אי אפשר להיזכר באישיות אלוה כך סתם לפתע פתאום ברגע המוות; דרוש תרגול ביוגה, ובייחוד בבהקטי-יוגה. ברגע המוות המיינד נטרד עד מאוד, ולכן דרושים חיים שלמים של תרגול יוגה כדי לשרות אז בנשגב.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר