בהגווד גיטה: פרק 8, פסוק 11

יַד אַקְשַׁרַםּ וֵדַה-וידוֹ וַדַנְתי
  וישַׂנְתי יַד יַתַיוֹ וִיתַה-רָאגָאהּ
יַד איצְ'צְ'הַנְתוֹ בְּרַהְמַה-צַ'רְיַםּ צַ'רַנְתי
  תַת תֵא פַּדַםּ סַנְֹגְרַהֵנַּה פְּרַוַקְשְׁיֵא
יַת—זה שאותו; אַקְשַׁרַם—ההברה אוֹם; וֵדַה-וידַהּ—מלומדים בוודות; וַדַנְתי—מבטאים; וישַׂנְתי—נכנסים; יַת—זה שאליו; יַתַיַהּ—הקדושים הדגולים; וִיתַה-רָאגָאהּ—המצוים בשלב הנזירות; יַת—זה שאותו; איצְ'צְ'הַנְתַהּ—רוצים; בְּרַהְמַה-צַ'רְיַם—התנזרות ממין; צַ'רַנְתי—מתרגלים; תַת—הזה; תֵא—לך; פַּדַם—את המצב; סַנְֹגְרַהֵנַּה—בקצרה; פְּרַוַקְשְׁיֵא—אסביר.
תרגום
אנשים מלומדים בוודות אשר מבטאים את ההברה אוֹםּ-קָארַה והם קדושים דגולים אשר מצויים בשלב הנזירות — אלה נכנסים לברהמן. מי שמבקש שלמות שכזו מתרגל התנזרות ממין. עתה אסביר לך בקצרה את תהליך הגאולה.
התעמקות
שְׂרִי קרישנה המליץ לארג'ונה על תרגול שַט-צַ'קְרַה-יוגה, באמצעותו מעלים את אוויר-החיים אל בין שתי הגבות. מאחר שסבר שארג'ונה אינו בקיא בתרגול זה, הוא יסבירו בפסוקים הבאים. האל מסביר שאף שהברהמן הוא אחד, ללא שניוּת, הוא רב פנים והיבטים. בייחוד האימפרסונליסטים מזהים אַקְשַׁרַה, או אוֹםּ-קָארַה, ההברה אוֹםּ, עם הברהמן. קרישנה מסביר כאן את הברהמן הבלתי אישי, שאליו נכנסים החכמים שמצויים בשלב הנזירות.

בשיטת הידע הוֵדי לומדים התלמידים מן ההתחלה לבטא את ההברה אוֹם. הם לומדים על הברהמן הבלתי אישי בהדרכתו של מורה רוחני ותוך התנזרות מוחלטת ממין. בדרך זו הם מתוודעים לשני היבטי הברהמן האלו. תרגול כזה חיוני ביותר להתקדמות בחיים רוחניים, אלא שכיום חיי בְּרַהְמַה-צָ'ארִי (מתנזר לא נשוי) אינם אפשריים כלל. מבנהו החברתי של העולם השתנה כל-כך, עד כי איש לא יכול עוד לתרגל התנזרות ממין מראשית חייו כתלמיד. רבים המכונים ומוסדות ההשכלה בעולם, אלא ששום מוסד אינו מלמד את עקרונות הבְּרַהְמַה-צַ'רְיַה. מבלי לתרגל התנזרות, קשה מאוד להתקדם בחיים רוחניים. שְׂרִי צ'איטניה הורה, על סמך הוראות כתבי הקודש לתקופה זו של קַלי, כי התהליך היחיד להבנת העליון בתקופה זו הוא זמרת שמותיו הקדושים של קרישנה: הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר