הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 8, פסוק 6

בהגווד גיטה: פרק 8, פסוק 6

יַםּ יַםּ וָאפּי סְמַרַן בְּהָאוַםּ  תְיַגַ'תְי אַנְתֵא קַלֵוַרַם
תַםּ תַם אֵוַיְתי קַוּנְתֵיַה  סַדָא תַד-בְּהָאוַה-בְּהָאויתַהּ
יַם יַם—את כל ש-; וָא אַפּי—בכל מצב; סְמַרַן—בזוכרו; בְּהָאוַם—את ההוויה; תְיַגַ'תי—עוזב; אַנְתֵא—בסוף; קַלֵוַרַם—את הגוף; תַם תַם—אליה; אֵוַה—אכן; אֵתי—מגיע; קַוּנְתֵיַה—הו בן קוּנְתִי; סַדָא—תמיד; תַת—הזה; בְּהָאוַה—את מצב ההוויה; בְּהָאויתַהּ—בזוכרו.
תרגום
הו בן-קוּנְתִי, אותה הוויה שזוכר האדם בעוזבו את גופו, היא ההוויה שאליה יגיע תמיד.
התעמקות
מוסבר כאן תהליך ההשתנות ברגע הקריטי של המוות. מי שבקץ חייו נוטש את גופו תוך מחשבה על קרישנה, זוכה בטבעו הנשגב של האל, בעוד שמי שחושב על משהו אחר לא יזכה באותו מעמד נשגב.

יש להקפיד ולהדגיש עניין זה. כיצד אפשר למות בהלך רוח נכון? מַהָארָאגַ'ה בְּהַרַתַה, אף שהיה דגול עד מאוד, חשב על צבי באחרית ימיו, וזכה בגוף של צבי בחייו הבאים. בגוף של צבי הוא זכר אמנם את מעשיו הקודמים, ואף-על-פי-כן נאלץ לשהות בגוף חיה. מובן שמחשבותיו של אדם במהלך חייו מצטברות ומשפיעות על מחשבתו ברגע המוות. מכאן שחיים אלה יוצרים את החיים הבאים.

מי שבחיים אלה שרוי בטובות והוגה בקרישנה תמיד, יהיה לו קל יותר לזכור את קרישנה בסוף חייו. זיכרונו ירוממו אז לטבעו הנשגב של קרישנה. מי ששקוע כולו בשירות נשגב לקרישנה, הרי שגופו הבא יהיה נשגב (רוחני), ולא חומרי. זמרת הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא מהווה אם כן את התהליך היעיל ביותר לשינוי ההוויה בגמר החיים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר