הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 9, פסוק 24

בהגווד גיטה: פרק 9, פסוק 24

אַהַםּ הי סַרְוַה-יַגְ'נָֿאנָאםּ  בְּהוֹקְתָא צַ'ה פְּרַבְּהוּר אֵוַה צַ'ה
נַה תוּ מָאם אַבְּהיגָ'אנַנְתי  תַתְתְוֵנָאתַשׂ צְ'יַוַנְתי תֵא
אַהַם—אני; הי—אכן; סַרְוַה—כולן; יַגְ'נָֿאנָאם—של ההקרבות; בְּהוֹקְתָא—הנהנה; צַ'ה—ו-; פְּרַבְּהוּהּ—אדון; אֵוַה—אכן; צַ'ה—גם; נַה—לא; תוּ—אבל; מָאם—אותי; אַבְּהיגָ'אנַנְתי—יודעים; תַתְתְוֵנַה—באמת; אַתַהּ—ולכן; צְ'יַוַנְתי—מועדים; תֵא—הם.
תרגום
אני הוא הנהנה היחיד ואדון כל הקרבה. מכאן שאלו שאינם מכירים את טבעי האמיתי, הנשגב — מועדים.
התעמקות
נאמר כאן בבירור שרבים סוגי היַגְ'נַֿה אשר מומלצים בספרות הוֵדית. אלא שלמעשה, כולם נועדו לסיפוקו של האל. יַגְ'נַֿה פירושה וישנו. הפרק השלישי של הבהגווד גיטה מורה על עבודה לסיפוקו של יַגְ'נַֿה, או וישנו. המבנה החברתי המושלם, אשר ידוע כוַרְנָּאשְׂרַמַה-דהרמה, נועד כולו לסיפוקו של וישנו. קרישנה אומר בפסוק זה, "אני הוא הנהנה מכל ההקרבות, שהרי אני האדון העליון." אלא שחסרי התבונה, הנבערים לגבי עובדה זו, סוגדים לאלים-למחצה למען ברכות בנות חלוף. אלה נופלים לקיום החומרי ואינם משיגים את שלמות החיים. מכל מקום, גם מי שמבקש למלא מאוויים חומריים, עדיף כי יתפלל לאל העליון (אף על פי שזו אינה מסירות טהורה), כי אז ישיג את המטרה הנכספת.
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר