הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 9, פסוק 29

בהגווד גיטה: פרק 9, פסוק 29

יוּקְתַה הוא מי שפועל בתודעת קרישנה בהדרכה מוסמכת. המונח הטכני הוא יוּקְתַה-וַיְרָאגְיַה. רֻוּפַּה גוֹסְוָאמִי מוסיף ומסביר:

אַנָאסַקְתַסְיַה וישַׁיָאן  יַתְהָארְהַם אוּפַּיוּנְֿגַ'תַהּ
נירְבַּנְדְהַהּ קרישנה-סַמְבַּנְדְהֵא  יוּקְתַםּ וַיְרָאגְיַם אוּצְ'יַתֵא
(בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.255)

הוא אומר שכל עוד אנו מצויים בעולם החומרי, עלינו לפעול; איננו יכולים לחדול מפעולה. מכל מקום, בשעה שתוצאות הפעולה מוקדשות לקרישנה, זה יוּקְתַה-וַיְרָאגְיַה. פעילות שכזו היא פרישות אמיתית ובכוחה לנקות את ראי המיינד. כשהמבצע מוסיף ומתקדם בהבנה רוחנית, הריהו מתמסר לאישיות אלוה כליל והופך בסופו של דבר לבן-חורין. גאולתו, מכל מקום, אינה היטמעות בבְּרַהְמַגְ'יוֹתי, אלא כניסה לכוכבו של האל. נזכר כאן בבירור, מָאם אוּפַּיְשְׁיַסי, "הוא בא אליי", חזרה הביתה, לאלוהים. יש חמישה סוגי גאולה, ופה נאמר שאותו דָבֵק שחי כאן את חייו בהדרכתו של האל, לאחר נטישת גופו, ישוב לאלוהים לשהות בחברת האל במישרין.
סַנְנְיָאסִי הוא למעשה מי שמקדיש את חייו כליל לשירות לאל, מבלי לחפש דבר מלבד זה. הוא חושב עצמו תמיד למשרת נצחי של האל ותלוי כליל ברצונו העליון. מעשיו כולם משרתים את תועלתו של אלוהים, והכול הוא עושה כשירות לו. הוא אינו מייחס חשיבות רבה למעשים תועלתניים ולחובות הנזכרות בוודות. חובות שכאלה חלות אמנם על אדם רגיל, אך דָבֵק טהור שעוסק כולו בשירות לאל, גם אם נראה לעתים שהוא יוצא נגד הכללים הדְהַרְמיים, למעשה אין זה כך.
בני הסמכא הוַיְשְׁנַּוִים אומרים שאפילו החכם באדם לא מבין את תכניותיו ומעשיו של דָבֵק טהור. המילים המדויקות הן תָאנְרַה וָאקְיַה, קְרייָא, מוּדְרָא ויגְ'נֵֿהַה נָא בּוּגְ'הַיַה (צ'איטניה-צַ'ריתָאמְרִּתַה מַדְהְיַה 23.39). מכאן שמי שעוסק תמיד בשירות לאל, ותמיד הוגה ומתכנן כיצד לשרתו, הרי שהוא בן-חורין כבר עתה, ושיבתו בעתיד הביתה לאלוהים מובטחת. הוא מעבר לכל ביקורת חומרית, ממש כמו קרישנה עצמו.
סַמַהּ—שווה; אַהַם—אני; סַרְוַה-בְּהֻוּתֵשׁוּ—לכל ישויות החיים; נַה—לא; מֵא—עבורי; דְוֵשְׁיַהּ—שנוא; אַסְתי—קיים; נַה—; פְּרייַהּ—יקר; יֵא—אלו אשר; בְּהַגַ'נְתי—עוסקים בשירות מסור; תוּ—אבל; מָאם— אלי; בְּהַקְתְיָא—במסירות; מַיי—בי; תֵא—אנשים כאלו; תֵשׁוּ—בהם; צַ'ה—ו-; אַפּי—גם; אַהַם—אני.
תרגום
איני מקנא באיש, גם איני נוטה לאיש; שווה אני לכול. אך מי שמשרתני במסירות הוא ידיד, הוא בי, וגם אני ידיד לו.
התעמקות
אם קרישנה שווה לכול ואיש אינו ידידו במיוחד, אפשר לשאול מדוע הוא מוצא עניין מיוחד בדְבֵקים אשר עוסקים תמיד בשירותו הנשגב. אלא שאין זו אפליה; זה טבעי. אנשים בעולם החומרי נוטים לתרום ולהעניק צדקה, ואף-על-פי-כן הם נוטים במיוחד לילדים שלהם. האל מכריז כי ישויות החיים, על צורותיהן הרבות, הן כולן ילדיו, והוא אכן מספק את צורכי חייהן בשפע. הוא ממש כמו ענן שממטיר את מימיו ללא הבחנה — על סלע, על אדמה או על מים. אולם לדְבֵקיו הוא מעניק תשומת לב מיוחדת. דְבֵקים שכאלה נזכרים כאן; הם מודעים לקרישנה תמיד, ולכן שרויים בנשגב, בקרישנה. עצם המונח "תודעת קרישנה" מורה שמי שמצויים בתודעה שכזו חיים בנשגב, בקרישנה. האל אומר כאן במפורש, מַיי תֵא: "הם בי". רק טבעי אפוא שהאל מצוי גם בהם. כזהו טבעם של יחסים הדדיים. זה מסביר גם את המילים יֵא יַתְהָא מָאםּ פְּרַפַּדְיַנְתֵא תָאמְּס תַתְהַיְוַה בְּהַגָ'אמְי אַהַם: "אני דואג לדָבֵק לפי התמסרותו לי." מאחר שאלוהים והדָבֵק שניהם מודעים, הרי שקיימת ביניהם מערכת יחסים נשגבת. מראהו של יהלום משובץ בטבעת זהב הוא יפה מאוד; יפי הזהב מתעצם, כמו גם יפי היהלום. כמותם, האל וישות-החיים, שניהם זוהרים לעד. בשעה שישות החיים נוטה לשירות לאל, הריהי נוצצת כזהב, והאל הוא כיהלום. מכאן שצירופם הוא יפה להפליא. דְבֵקים הם ישויות-החיים במצבן הטהור. האל העליון הופך לדָבֵק של דְבֵקיו. ללא יחסי גומלין שכאלה בין הדָבֵק לאל, אין כל משמעות לפילוסופיה הפרסונליסטית. הפילוסופיה האימפרסונליסטית שוללת כל יחסים בין העליון לישות החיים, בעוד שבפילוסופיה הפרסונליסטית יחסים אלה קיימים.

האל משול פעמים רבות לעץ משאלה, שמגשים את כל הרצונות. אולם כאן ההסבר שלם עוד יותר. נאמר כאן שהאל נוטה לדְבֵקיו במיוחד. ואכן, זהו גילוי חסדו המיוחד כלפיהם. אין לחשוב שהיחסים ההדדיים הללו נתונים לחוק הקארמה. הם משתייכים לאותו מישור נשגב שבו פועלים האל ודְבֵקיו. שהרי שירות מסור לאל אינו פעילות של העולם החומרי, אלא חלק מהעולם הרוחני, שבו חולשים נצחיות, חדווה וידע.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר