בהגווד גיטה: פרק 9, פסוק 4

מַיָא תַתַם אידַםּ סַרְוַםּ  גַ'גַד אַוְיַקְתַה-מֻוּרְתינָא
מַת-סְתְהָאני סַרְוַה-בְּהֻוּתָאני  נַה צָ'אהַםּ תֵשְׁו אַוַסְתְהיתַהּ
מַיָא—באמצעותי; תַתַם—חדור; אידַם—הזה; סַרְוַם—כל; גַ'גַת—העולם; אַוְיַקְתַה-מֻוּרְתינָא—בדמותי הסמויה; מַת-סְתְהָאני—נמצאות בי; סַרְוַה-בְּהֻוּתָאני—כל ישויות-החיים; נַה—לא; צַ'ה—ו-; אַהַם—אני; תֵשׁוּ—בהם; אַוַסְתְהיתַהּ—שרוי.
תרגום
בדמותי הסמויה שורה אני ביקום זה כולו. כל הישויות נמצאות בי, אולם אני איני בהן.
התעמקות
אישיות אלוה העליון אינו נתפס בחושים הגשמיים. נאמר:

אַתַהּ שְׂרִי-קרישנה-נָאמָאדי  נַה בְּהַוֵד גְרָאהְיַם אינְדְרייַיְהּ

סֵווֹנְמוּקְהֵא הי ג'יהְוָאדַוּ  סְוַיַם אֵוַה סְפְּהוּרַתְי אַדַהּ

(בהקטי-רַסָאמְרּיתַה-סינְדְהוּ 1.2.234)

שמו של קרישנה, תהילתו, עלילותיו וכו' — אי אפשר להבינם באמצעות חושים חומריים. אלה נגלים רק למי שעוסק בשירות טהור בהדרכה מתאימה. בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא (5.38) נאמר, פְּרֵמָאנְֿגַ'נַה-צְ'צְ'הוּריתַה-בהקטי-וילוֹצַ'נֵנַה סַנְתַהּ סַדַיְוַה הְרּידַיֵשׁוּ וילוֹקַיַנְתי: מי שפיתח אהבה נשגבת לאישיות אלוה העליון, גוֹוינְדַה, יכול לראות אותו בתוך עצמו ומחוצה לו. מכאן שהוא נסתר מעיניהם של כלל האנשים.

נאמר כאן שאף שאלוה עליון שורה בכול ומצוי בכול, הוא מעבר לתפיסה החושית הגשמית. דבר זה מצוין במילה אַוְיַקְתַה-מֻוּרְתינָא. אולם אף שאיננו יכולים לראותו, הכול נמצא ונח בו.

בפרק השביעי הסברנו שהבריאה החומרית כולה היא צירוף של שני אוניו של האל — העילי, הרוחני, והנחות, החומרי. אונו של האל מתפשט בבריאה כולה, ממש כמו קרני השמש הפזורות ביקום כולו, והכול נח על אונו.

מכל מקום, אין להסיק כי מאחר שאלוהים מצוי בכול, הוא איבד את קיומו הייחודי. כדי להזים טענה זו, האל אומר: "אני מצוי בכול, והכול מצוי בי, ואף-על-פי-כן אני נבדל." מלך, למשל, מחזיק בממשלה שמייצגת את אונו; משרדי הממשלה השונים מהווים בסך הכול אונים שונים של המלך, וכל אחד מהם שואב את סמכותו מכוחו של המלך. אלא שאין לצפות שהמלך יימצא בעצמו בכל אחד מן המשרדים. זוהי אמנם דוגמה גסה, אולם בדומה לכך, כל התופעות שאנו רואים וכל הקיים — בעולם החומרי וברוחני — הכול נשען על אונו של אישיות אלוה העליון. הבריאה מתחוללת על-ידי אוניו הפזורים בכול.

בבהגווד גיטה נאמר, וישְׁטַבְּהְיָאהַם אידַםּ קְרּיתְסְנַם: הוא נוכח בכול באמצעות ייצוגו האישי ובאמצעות אוניו השונים הפזורים הכול.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר