סיפורי קרישנה: פרק 50 – קרישנה מקים את מבצר דְוָארַקָא

עם מותו של קַמְּסַה, הפכו שתי נשותיו לאלמנות. על-פי התרבות הוֵדית, אשה אינה נשארת חופשיה, ללא מגן, לעולם. ישנם שלושה שלבים בחייה. בילדותה היא נתונה להגנת אביה, בצעירותה מגן עליה בעלה, ואם מת הבעל, היא מוצאת מקלט אצל בניה הבוגרים. אם ילדיה אינם בוגרים עדיין, עליה לשוב לבית אביה ולחיות כאלמנה בחסותו. מסתבר שלקַמְּסַה לא היו ילדים בוגרים, כי שתי נשותיו שבו לבית אביהן אחרי מותו. נשותיו היו אַסְתי ופְּרָאפְּתי, שתיהן בנותיו של המלך גַ'רָאסַנְדְהַה, שליט מחוז ביהאר (שנודע באותם ימים כמַגַדְהַרָאגַ'ה). כאשר הגיעו לביתן, שתיהן תיארו את מצבן הקשה, שנגרם עקב מות בעלן. מלך מַגַדְהַה, מזועזע ממצבן האומלל ומן הטבח הנורא וממותו של קַמְּסַה, החליט מיד לפטור את העולם משושלת היַדוּ; כיוון שקרישנה הרג את קַמְּסַה, צריכה השושלת כולה להתחסל.

שלושה עשר חיילות צבא הוא גייס, כל אחד בן אלפי מרכבות, סוסים, פילים וחילים, ועתה היה מוכן לתקוף את ממלכת מַתְהוּרָא, ולנקום את נקמתו של קַמְּסַה. הוא יצא אז עם כל צבאו ותקף את מַתְהוּרָא, בירתם של מלכי היַדוּ, וכיתר אותה סביב. שְׂרִי קרישנה, נראה כמו בן אנוש רגיל, צפה בצבאו הכביר של גַ'רָאסַנְדְהַה, שהיה כמו ים גדול שעומד לפרוץ ולכסות בן רגע את החוף. מודע לחרדתם הרבה של תושבי העיר, הוא בחן אז את המצב לאור המשימה לשמה הופיע עלי אדמות, ושקל כיצד לפתור את הבעיה המידית. משימתו היתה להפחית את משאה של אוכלוסיה מיותרת בעולם, והיתה זו הזדמנות מצוינת להכחיד בבת אחת אנשים כה רבים, מרכבות, פילים וסוסים. הוא החליט להמית את כל צבאו של גַ'רָאסַנְדְהַה, כדי שלא יוכל לשוב ולחדש את כוחותיו.

בעודו חושב כך, הופיעו לפתע פתאום מן החלל החיצון שתי מרכבות קרב עם רכּביהן, מצוידות בכלי נשק, בדגלים ובשאר אביזרים. ומשהבחין באלה, הוא פנה מיד אל אחיו ובן לוויתו, בַּלַראמה, שידוע גם כסַנְקַרְשַׁנַּה: ״אחי הבכור, אתה הינך הטוב מבין כל האָארַיַנים, אתה אדון היקום, ובמיוחד, הינך מגונן שושלת היַדוּ. בני היַדוּ חוששים עתה מאד מחיליו של גַ'רָאסַנְדְהַה והם מלאי חרדה. הנה מרכבתך כאן, מצוידת בכלי נשק, עלה נא עליה והרוג את כל חילי צבא האויב. שנינו הופענו עלי אדמות כדי להכחיד צבאות תוקפניים, מיותרים, וכדי לגונן על הדבקים ישרי הדרך. והנה עתה מתאפשר לנו להגשים את המשימה. בוא ונעשה זאת.״ קרישנה ובַּלַראמה, צאצאיו של דַשָׂארְהַה, מלך גַדַהַה, החליטו אז לחסל את שלושה עשר גדודי צבאו של גַ'רָאסַנְדְהַה.

קרישנה עלה על המרכבה אותה נהג דָארוּקַה, ונשף בקונכיתו, ובלווית צבא קטן יצא אז אל מחוץ לעיר מַתְהוּרָא. למרות שכוחו הצבאי של הצד שמנגד היה גדול לאין ערוך, מעניין שדי היה בצלילי הקונכיה כדי לזעזע את ליבם. גַ'רָאסַנְדְהַה נמלא חמלה כלשהי למראה קרישנה ובַּלַראמה, שעל-פי קרבת משפחה היו כמו נכדיו. הוא פנה אז אל קרישנה וכינה אותו פּוּרוּשָׁאדְהַמַה, או הנחות באדם. למעשה, קרישנה נודע בספרות הוֵדית כפּוּרוּשׁותְתַמַה, או הנעלה באנשים, ואף שגַ'רָאסַנְדְהַה לא התכוון לכנותו כך, מלומדים גדולים קבעו שמשמעותה האמיתית של המילה פּוּרוּשָׁאדְהַמַה היא ״מי שגורם לכל השאר לרדת.״ ואכן, אף לא אחד הינו גדול מאישיות אלוה או שווה לו.

גַ'רָאסַנְדְהַה אמר, ״זו ממש השפלה להילחם עם ילדים כמותכם.״ כיוון שקרישנה הרג את קַמְּסַה, גַ'רָאסַנְדְהַה כינה אותו גם מי שהורג את קרוביו. הוא לא ציין כמובן, שקַמְּסַה הרג כה רבים מאחיניו; הוא רק ניסה לבקר את קרישנה, על שהרג את דודו. כזוהי דרכם של זדים. אלה אינם מנסים למצוא את שגיאותיהם שלהם, אולם מחפשים תמיד להצביע על שגיאות זולתם. גַ'רָאסַנְדְהַה ביקר גם את קרישנה על שאינו אפילו קְשַׁתְרייַה. הוא גדל אצל נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה, ונחשב משום כך לוַיְשְׂיַה. וַיְשְׂיַה נקרא בדרך כלל גוּפְּתַה, שפירושו גם ״חבוי״. ואכן, קרישנה הינו חבוי, וגם גוּדל על-ידי נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה. גַ'רָאסַנְדְהַה טפל על קרישנה שלוש אשמות: שהרג את דודו, שהיה חבוי בילדותו, ושלא היה אפילו קְשַׁתְרייַה. משום כך הוא חש בושה להילחם נגדו.

הוא פנה אז אל בַּלַראמה ואמר לו: ״הי בַּלַראמה! אתה יכול, אם ברצונך, להילחם איתי. ואם תמתין בסבלנות, תזכה אפילו למות מחיצי, ותוכל להתעלות לעדן.״ בבהגווד-גיטה נאמר ששתי ברכות מצפות לקְשַׁתְרייַה בקרב: אם הוא מנצח, הוא זוכה בפירות הנצחון, ואם הפסיד ונהרג, הוא מתעלה לממלכת עדן.

קרישנה השיב אז לדבריו של גַ'רָאסַנְדְהַה: ״גַ'רָאסַנְדְהַה יקירי, הגיבורים באמת, אינם מרבים לדבר, אלא מראים את כוחם. מפטפטנותך ניכר שאתה בטוח במותך בקרב. רב לנו מדיבוריך, כי מה ערכן של מילים של אדם על סף מותו או של אדם שרוי במצוקה?״ או אז, פתח גַ'רָאסַנְדְהַה בקרב וכיתר את קרישנה מכל צדדיו בגייסותיו. השמש כמו כוסתה כולה בענני אבק, וכמותה גם קרישנה, השמש העילאית, כוסה בצבאו הרב של גַ'רָאסַנְדְהַה. סמלם של גַרוּדַּה ועץ תמר התנוססו על מרכבותיהם של קרישנה ובַּלַראמה. נשות העיר כולן עלו לגגות הבתים, הארמונות והשערים, וצפו בקרב המופלא. אולם עתה, למראה מרכבתו של קרישנה מוקפת כליל, הן נמלאו אימה וכמה אפילו התעלפו. וקרישנה, שנוכח כי כותר כולו וחיליו הספורים נפגעים, אחז אז בקשתו, שָׂארְנְּגַה.

הוא שלף את חיציו מאשפתם ובזה אחר זה הציבם על מיתר הקשת ושלח אותם באויב. פגיעתם היתה מדויקת להפליא, ועד מהרה הומתו רבים מפיליו של גַ'רָאסַנְדְהַה וסוסיו וחיליו. מטח החיצים הבלתי פוסק דמה למערבולת אש שמכלה את כל צבאו של גַ'רָאסַנְדְהַה. קרישנה שלח חיציו, ובהדרגה צנחו כל הפילים, ראשיהם מותזים. גם הסוסים נפלו, גם המרכבות עם דגליהן, וגם לוחמי המרכבות וכל הרכבים. חילי הרגלי כמעט כולם היו שרועים עתה על שדה הקרב, ראשיהם, ידיהם ורגליהם מבותרים. דמם של אלפי הפילים והסוסים שנהרגו זרם והפך לנהר שוצף. ובנהר זה אברי אדם מבותקים דמו לנחשים, ראשיהם דמו לצבים, גופות הפילים דמו לאיים קטנים, וגופותיהם של הסוסים דמו לכרישים. ביד הרצון העליון, נוצר שם נהר-דם ענק. ידיהם ורגליהם של החילים צפו כעשבי ים, קשתותיהם דמו לגלי נהר, ושפעת התכשיטים ואבני החן מגופות החילים והמפקדים דמו לבועות רבות.

בַּלַראמה, הידוע גם כסַנְקַרְשַׁנַּה, אחז באלתו ונלחם גם הוא בגבורה ובעוז, וגרם לנהר הדם לגאות על גדותיו. מוגי הלב התחלחלו לנוח המראה המבעית, בעוד שהאמיצים שיבחו ברוב שמחה את גבורתם של שני האחים. למרות שצבאו של גַ'רָאסַנְדְהַה היה אדיר כמו ים, קרישנה ובַּלַראמה הפכו אותו במלחמתם למחזה מבעית, בלתי שיגרתי לחלוטין. אנשי מחשבה רגילה אינם מסוגלים לתפוס כיצד זה יתכן. אפשר מכל מקום, להבין זאת, אם מבינים שאלה הן עלילותיו של אישיות אלוה העילאי, שברצונו הופך הכול לאפשרי. אישיות אלוה בורא את היקום, מקיים אותו ומחריבו ברצונו בלבד. משום כך אין זה מופלא שיחולל חורבן אימתני שכזה בקרב. אלא שקרישנה ובַּלַראמה נלחמו עם גַ'רָאסַנְדְהַה כמו בני אנוש רגילים, ומשום כך נראה כל זה מופלא כל כך.

חיליו של גַ'רָאסַנְדְהַה נהרגו עד אחד; רק הוא נותר בחיים. אין ספק כי רוחו נפלה עתה כליל. שְׂרִי בַּלַראמה מיהר אז ולכד אותו, כמו שאריה לוכד בעוז אריה אחר, וכפת אותו בחבליו של וַרוּנַה ובחבלים רגילים. אולם קרישנה, טווה במוחו תכנית גדולה יותר לעתיד, ביקש אותו לשחררו. כך ניצל גַ'רָאסַנְדְהַה בידי קרישנה. מה רבה היתה אז בושתו של הלוחם גיבור החיל גַ'רָאסַנְדְהַה; הוא החליט לפרוש ממעמדו כמלך ולצאת ליער לתרגל הגות וסיגופים קשים. מכל מקום, עם שובו לממלכתו, יעצו לו ידידי החצר שלא לפרוש, אלא לחדש את כוחותיו ולשוב ולהילחם עם קרישנה בעתיד. הנסיכים, חבריו, הסבירו שברגיל לא יתכן שינחול תבוסה ממלכי היַדוּ; מכאן שזה היה בסך הכול חוסר מזל. כדי לעודדו אלה שיבחו את גבורתו בקרב ויעצו לו שלא יתיחס כה ברצינות אל התבוסה; כי הרי הפסיד רק בגלל כמה שגיאות, ולא בגלל אי יכולת צבאית.

גַ'רָאסַנְדְהַה, מלך מחוז מַגַדְהַה, איבד כך את צבאו כולו וגם הושפל ונאסר, ואחר כך שוחרר, ושב בחוסר כל לממלכתו, ואילו קרישנה, אף שצבאו היה קטן לאין ערוך, יצא המנצח, ולא איבד אפילו חיל אחד מכוחותיו.

תושבי עדן עלצו עד מאד וחלקו כבוד לאל בזמירות הלל ובממטרי פרחים ממעל. הערכתם לנצחונו היתה רבה. גַ'רָאסַנְדְהַה שב לממלכתו, ומַתְהוּרָא ניצלה מסכנת מיתקפה. תושבי העיר קיבצו את להקות הזמרים המקצועיים, כגון הסוּתים המָאגַדְהים ואמני חריזה מוכשרים, וכולם שוררו יחדיו אודות תפארת נצחונו של הריבון. צלילי שופרים, קונכיות ותופי דוּד ציינו את כניסתו של קרישנה אל העיר, ואליהם הצטרפו צלילי הבְּהֵרְיַה, התוּרְיַה, הוִינָּא, החליל והמְרּידַנְגַה, לקבלת פנים יפיפיה. העיר כולה נוקתה, הרחובות והכבישים הותזו במים, והתושבים קישטו ברוב שמחה את הבתים, את הדרכים ואת החנויות בדגלונים ובסרטים. במקומות רבים זימרו הבְּרָאהְמַנּים מזמורים וֵדיים. הותקנו גם צמתים, כניסות, סמטאות ורחובות. קרישנה נכנס אז אל העיר המקושטת להפליא כמו לרגל פסטיבל גדול, והנשים והנערות, כדי להוסיף ברכה לחג, שזרו זרי פרחים רבים. וכדי להוסיף על הברכה ולהרבות את שמחת הנצחון, הן השליכו לכל עבר יוגורט מעורב בעשב רענן, כמקובל בטקסים הוֵדיים. בשעה שקרישנה פסע ברחובות, כולן הביטו בו באהבה רבה. קרישנה ובַּלַראמה נשאו עמם שלל רב של תכשיטים ואבני חן, שנאספו משדה הקרב, והגישו אותם למלך אוּגְרַסֵנַה. קרישנה השתחווה אז לפני סבו, מלכהּ המוכתר של שושלת היַדוּ.

לא פעם אחת ניסה גַ'רָאסַנְדְהַה מלך מַגַדְהַה לכבוש את מַתְהוּרָא; הוא התקיפה שבע עשרה פעמים עם צבא אדיר כמקודם. בכל פעם הוא הפסיד וחיליו נהרגו כולם בידי קרישנה, ובכל פעם נפלה רוחו. בכל פעם גם לכדו אותו נסיכי היַדוּ ואחר כך שיחררו אותו בדרך משפילה. ובכל פעם הוא שב לביתו ללא בושה.

פעם, בשעה שנערך למתקפה חדשה, היה גם מלך יַוַנַה אחד ממקום כלשהו דרומית למַתְהוּרָא, שנמשך לשיפעתה של שושלת היַדוּ וניסה לכבוש את העיר. נאמר שהיה זה נָארַדַה שעודד אותו מלך, קָאלְיַוַנַה, לתקוף. סיפור זה מסופר בווישנו פּוּרָאנַּה. גַרְגַמוּני היה כוהן משפחת היַדוּ, ופעם אחת ליגלג עליו גיסו בנוכחות נסיכי היַדוּ, ואלה פרצו כולם בצחוק. גַרְגַמוּני נמלא חימה והחליט להוליד מישהו שיטיל את אימתו על השושלת. הוא ריצה אז את שיווה וזכה ממנו בבן, קָאלְיַוַנַה, שנולד ממנו ומאשתו של מלך יַוַנַה אחד. אותו קָאלְיַוַנַה שאל פעם את נָארַדַה, ״מיהם המלכים החזקים בעולם?״ ונָארַדַה השיב לו שאלה מלכי היַדוּ. לאור ידיעה זו הוא התקיף אז את מַתְהוּרָא, במקרה באותו זמן ממש שבו ערך גַ'רָאסַנְדְהַה את מתקפתו השמונה עשרה. קָאלְיַוַנַה, אף שהיה להוט למצוא לו יריב הולם מבין מלכי העולם, לא מצא עד כה אחד כזה. אולם עתה, לאור המידע שקיבל מנָארַדַה, הוא החליט לתקוף את מַתְהוּרָא. הוא הביא עמו שלושים מליון חילים יַוַנים וכיתר עמם את העיר.

קרישנה החל אז לשקול את מצבה הקשה של שושלת היַדוּ; שני אויבים אימתנים, גַ'רָאסַנְדְהַה וקָאלְיַוַנַה, עמדו להתקיפה. הזמן היה קצר. קָאלְיַוַנַה כבר כיתר את העיר מכל אגפיה, ולמחרת גם גַ'רָאסַנְדְהַה אמור להגיע עם צבא אדיר, לא קטן מזה שבשבעה עשר נסיונותיו הקודמים. אין ספק שגַ'רָאסַנְדְהַה ינצל את ההזדמנות שהעיר מכותרת ויכבוש אותה. קרישנה חשב איפוא, לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים ולהגן על נקודות המפתח בעיר. אם קרישנה ובַּלַראמה שניהם ילחמו עם קָאלְיַוַנַה במקום אחד, גַ'רָאסַנְדְהַה עלול לבוא ממקום אחר ולתקוף את משפחת היַדוּ ולנקום את נקמתו. גַ'רָאסַנְדְהַה היה רב כוח, ולאחר שבע עשרה תבוסות, היה תאב נקם ואפשר שיהרוג את כל בני השושלת או שישבה אותם ויקח אותם לממלכתו. קרישנה החליט משום כך להקים מבצר ענק במקום ששום יצור הולך על שתיים, בין אם אדם ובין אם זד, לא יוכל להגיע אליו. הוא החליט לשמור שם את קרוביו, ואז להתפנות למלחמה באויב. נראה שדְוָארַקָא היתה לפנים חלק ממלכת מַתְהוּרָא, שהרי בשרימד בהאגותם נאמר שקרישנה הקים את המבצר בלב הים. שרידי המבצר הזה קיימים עד היום במפרץ דְוָארַקָא.

תחילה הוא הציב בתוך הים חומה אדירה, שהקיפה 154 קמ״ר. אין ספק שהיה זה מופלא מאד, וזה תוכנן ונבנה בידי וישְׂוַקַרְמָא. שום אדריכל רגיל אינו מסוגל להקים מבצר שכזה בלב ים; אלא שוישְׂוַקַרְמָא הינו אדריכלם של האלים-למחצה ובכוחו לחולל נפלאות שכאלה בכל מקום ומקום ביקום. אולם מדוע שנתפלא על בניתו של מבצר בן 154 קמ״ר בלב ים? שהרי בכוחו של אותו אישיות אלוה מרחפים בחלל כוכבים אדירים, כאילו היו חסרי משקל.

בשרימד בהאגותם נאמר שהעיר החדשה הבנויה לתלפיות בלב ים היתה ככל עיר רגילה, עם תשתית מתאימה של כבישים, רחובות וסימטאות. היו בה גם משעולים נאים וגנים מלאים בעצי קַלְפַּוְרּיקְשַׁה, או עצי משאלות. עצים אלה אינם כמו עצי העולם החומרי; הם מצויים רק בעולם הרוחני. אולם הכול הינו אפשרי ברצונו העילאי של קרישנה, ועצים שכאלה ניטעו בעיר שהקים. העיר שפעה גם בארמונות ובגופּוּרים, או שערים גדולים. ניתן למצוא עדיין גופּוּרים כאלה בכמה מן המקדשים הגדולים. הם גבוהים מאד ומעוטרים בכישרון אמנותי רב. הארמונות והשערים קושטו בכדי מים מזהב (קַלַשַׂה). כדים שכאלה נחשבו לסימנים מביאי ברכה.

הארמונות היו כמעט כולם גורדי שחקים, ובמרתפיהם אוחסנו כדי זהב וכסף ותבואות. היו גם כדי מים מוזהבים פזורים בחדרים. חדרי השינה היו משובצים באבני חן, והרצפות היו עשויות פסיפס מאבני מַרַקַתַה. פסלו של וישנו, מושא סגידתם של בני היַדוּ, הוצב בכל אחד מן הבתים. רובעי המגורים תוכננו על-פי המעמדות השונים—בְּרָאהְמַנּים, קְשַׁתְרייות, וַיְשְׂיות ושׂוּדְרות—כל מעמד ואגפו שלו. מסתבר ששיטת המעמדות היתה קיימת כבר באותם ימים. במרכז העיר נבנה אגף מגורים מיוחד עבור המלך אוּגְרַסֵנַה, שהיה הנוצץ והמפואר מכל בתי העיר.

לכבוד העיר החדשה שקרישנה בנה לו לעצמו, שלחו לו האלים-למחצה מעדן את פרח הפָּאריגָ'אתַה המהולל כדי שישתל בעיר. הם שלחו גם בית אסיפות מיוחד, סוּדְהַרְמָא. תכונתו המיוחדת היתה שהבאים בהיכלו היו פטורים מהשפעתה של נכות שמקורה בזקנה. האל-למחצה וַרוּנַה העניק גם סוס, שהיה לבן כולו פרט לאוזניו השחורות ויכול היה לרוץ במהירות המחשבה. קוּוֵרַה, שר האוצר של האלים, העניק אז את אמנות השגתן של שמונה השלמויות של שפע חומרי. וכמותם כל האלים-למחצה הציגו מתנות בהתאם לכישוריהם השונים. ישנם שלושים ושלושה מליון אלים-למחצה, כל אחד מהם אחראי על מחלקה כלשהי במנהל היקום. עתה ניצלו כולם את ההזדמנות שאישיות אלוה בונה לו עיר משל עצמו והציגו כל אחד את מתנותיו, והפכו כך את דְוָארַקָא ליחידה במינה ביקום כולו. מסתבר מכאן שישנם אמנם אלים-למחצה רבים, אלא שכולם תלויים לחלוטין בקרישנה. בצ'איטניה-צַ'ריתָאמְרּיתַה נאמר שקרישנה הינו האדון העליון וכל השאר הם משרתיו. עתה ניצלו המשרתים את ההזדמנות שקרישנה נוכח ביקום זה, והעניקו לו שירות כלשהו. הכול צריכים לנקוט על-פי דוגמתם, ובמיוחד מי שמודעים לקרישנה, ולשרת את האל בהתאם לכישוריהם השונים.

משתמה בנית העיר, כמתוכנן, קרישנה העביר לשם את תושבי מַתְהוּרָא, ומינה את בַּלַראמה לאבי העיר. או אז, לאחר שנועץ עם בַּלַראמה, הוא ענד זר מפרחי לוטוס ויצא מן העיר ללא כלי נשק בידיו, כדי לפגוש את קָאלְיַוַנַה, שכבר כיתר את מַתְהוּרָא כליל.

קָאלְיַוַנַה, שלא ראה את קרישנה מעולם, נפעם עתה מקסמו הרב, לבוש במלבושים צהובים. בשעה שפסע בין גדודי החילים, קרישנה נראה כמו הירח בשמים ששט בין קבוצות עננים. קָאלְיַוַנַה זכה גם לראות את סימן השְׂרִיוַתְסַה שעל חזהו ואת אבן הקַוּסְתוּבְּהַה שענד על צוארו. הוא ראה אותו בדמותו כווישנו, מבנה גופו יפיפיה בעל ארבע ידיים, ועיניו כעלעלי הלוטוס בליבלובם. קרישנה נראה מלא חדווה עם מצחו הנאה, פניו הענוגות, עיניו החיכניות המרצדות, ועגיליו המתנועעים כה וכה. קָאלְיַוַנַה כבר שמע אודותיו מנָארַדַה, והדמות שראה עתה איששה את התיאורים כולם. הוא ראה את סימניו המיוחדים של קרישנה ואת אבני החן על צוארו, הוא ראה את זר הלוטוסים רב החן, את עיניו דמויות הלוטוס, ואת יפי תארו. הוא הסיק שאישיות יפיפיה זו הינה וָאסוּדֵוַה, כי כל כולה תאמה וחיזקה את תיאוריו של נָארַדַה. מכל מקום, רבה היתה תדהמתו משנוכח שקרישנה סתם פוסע לו ומהלך ללא כל נשק בידיו וללא כל מרכבה. קָאלְיַוַנַה בא במטרה להילחם עם קרישנה, אולם נאמן לעקרונות, גם הוא זנח נשקו והחליט להילחם בו בידיו; הוא ניסה עתה ללכוד אותו ולגוררו לקרב.

קרישנה פסע קדימה מבלי לשלוח בו מבט, וקָאלְיַוַנַה דלק בעקבותיו, מנסה לתפוס אותו—ללא הצלחה, חרף מרוצתו המהירה. קרישנה, שאפילו היוגִים הגדולים אינם מסוגלים לתפוס אותו במהירות מחשבתם, נלכד באמצעות שירות מסור בלבד. אלא שקָאלְיַוַנַה ניסה ללכוד אותו ללא שירות מסור, ומשום כך נשאר במרדפו תמיד מאחוריו.

הוא הגביר אז את מרוצתו וחשב, ״עכשיו אני קרוב מאד, ואוכל לתפוס אותו,״ אולם שב ונכשל. קרישנה הוביל אותו הרחק מאד, ולבסוף נכנס למערה בהר. קָאלְיַוַנַה, סבור שקרישנה מנסה להימנע מקרב ומשום כך מוצא מסתור במערה, החל לגעור בו ואמר: ״הי קרישנה, שמעתי שאתה גיבור גדול, בן שושלת היַדוּ, אולם עתה, ממש כמו פחדן, אתה נמלט מקרב. אין זה יאה לשמך הטוב ולמורשת משפחתך.״ קָאלְיַוַנַה רץ אמנם בכל כוחו, אולם כיון שלא התנקה כליל מטומאת חייו החטאים, הוא לא הצליח לתופסו.

על-פי התרבות הוֵדית, מי שאינו מקיים את כללי החיים שנהוגים במעמדות הגבוהים—הבְּרָאהְמַנּים, הקְשַׁתְרייות, הוַיְשְׂיות ואפילו מעמד העובדים— נחשב למֵלֵצְ'צְ'הַה. על-פי השיטה הוֵדית, גם שׂוּדְרַה יכול להתעלות בהדרגה למעמד של בְּרָאהְמַנַּה באמצעות תהליכים מקדמים שנקראים סַמְּסַקָארַה, או טקסי טהרה. הספרות הוֵדית מורה שבְּרָאהְמַנַּה או מֵלֵצְ'צְ'הַה אינם נקבעים על-פי לידה, כי בלידתם כולם הינם שׂוּדְרות, ובאמצעות תהליכי הטהרה עליהם להתעלות לחיים בְּרַהְמיניים. מכל מקום, מי שאינו מתעלה, אלא מוסיף ומידרדר, נקרא מֵלֵצְ'צְ'הַה. קָאלְיַוַנַה השתייך למעמד המֵלֵצְ'צְ'הים והיַוַנים, ובגלל אורח חייו החוטא, לא יכול היה לקרוב אל קרישנה. כל אותם עקרונות שמהם נמנעים בני המעמדות הגבוהים—כלומר, פריצות מינית, אכילת בשר, הימורים ולקיחת סמים או אלכוהול—מהווים חלק בלתי נפרד מחייהם של המֵלֵצְ'צְ'הים והיַוַנים. וכל עוד קשורים לפעילות חטאה שכזו, לא ניתן להתקדם בהבנת אלוהים. הבהגווד-גיטה מאששת שרק מי שהתנקה מכל תגובות החטא, יכול לעסוק בשירות מסור או בתודעת קרישנה.

קָאלְיַוַנַה דלק בעקבותיו של קרישנה שנכנס למערה, שולח בו מילים פוגעניות. ואף שלפתע קרישנה נעלם מעיני הזד, הלה המשיך ונכנס בעקבותיו גם הוא. והנה ראה אדם שרוע שם ישן. הוא לא ראה את קרישנה, והנה ראה אדם ישן, ובלהיטותו להילחם חשב שזהו קרישנה שנרדם במערה. ברוב גאותו ויהירותו על עוצמתו, בטוח שקרישנה נמלט מקרב, הוא בעט אז בחוזקה בישן, חושב אותו לקרישנה. האדם הישן היה שרוע שם מזה ימים רבים, וכאשר התעורר מבעיטותיו של קָאלְיַוַנַה, הוא פקח מיד את עיניו והחל מביט לכל עבר. או אז הוא הבחין בקָאלְיַוַנַה שעמד שם בסמוך. אדם זה התעורר בטרם עת ומשום כך היה נרגז מאד, וכאשר הביט בקָאלְיַוַנַה בזעם, רשפי אש פרצו מעיניו, ששרפו את קָאלְיַוַנַה לאפר בתוך שניה.מאמרים נוספים מאת ספרי בְּהַקְתיוֵדָאנְתַה

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר