הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 22

בהגווד גיטה: פרק 13, פסוק 22

פּוּרוּשַׁהּ פְּרַקְרּיתי-סְתְהוֹ הי  בְּהוּנְֹקְתֵא פְּרַקְרּיתי-גָ'אן גוּנָּאן
קָארַנַּםּ גוּנַּה-סַנְֹגוֹ 'סְיַה  סַד-אַסַד-יוֹני-גַ'נְמַסוּ
פּוּרוּשַׁהּ—ישות החיים; פְּרַקְרּיתי-סְתְהַהּ—שרויה בטבע החומרי; הי—אכן; בְּהוּנְֹקְתֵא—מתענגת; פְּרַקְרּיתי-גָ'אן—נוצרו מהטבע החומרי; גוּנָּאן—על מידות הטבע; קָארַנַּם—סיבה; גוּנַּה-סַנְֹגַהּ—התרועעות עם המידות; אַסְיַה—שלה; סַת-אַסַת—טובים ורעים; יוֹני—במיני חיים; גַ'נְמַסוּ—בלידות.
תרגום
ישות החיים שבטבע החומרי פוסעת כך בנתיבי החיים ומתענגת על שלוש מידות הטבע, כתוצאה מהתרועעותה עם הטבע החומרי. כך היא פוגשת בטוב וברע שבמינים השונים.
התעמקות
פסוק זה חשוב מאוד להבנת התגלגלותה של ישות החיים מגוף לגוף. בפרק השני הוסבר שהיא עוברת מגוף לגוף כמו שמחליפים בגד, ושינויים שכאלה מקורם בזיקתה לקיום החומרי. כל עוד היא נמשכת לתופעה כוזבת זו, היא תמשיך ותתגלגל מגוף לגוף. ובגלל שאיפתה לשלוט בטבע החומרי, הריהי מוטלת לנסיבות בלתי נעימות שכאלה. לעתים, בהשפעת תשוקתה החומרית, היא נולדת כאל-למחצה ולעתים כאדם, כחיה, כציפור, כתולעת, כיצור מים, כאיש קדוש או כפשפש, וכך ממשיכה ומתגלגלת. אלא שבכל המצבים הללו היא חושבת שהיא אדון נסיבותיה, אף שהיא כפופה כליל לטבע החומרי.

מוסבר כאן כיצד היא מוטלת לגופים השונים. זה תולדת התרועעותה עם מידות הטבע השונות. מכאן שצריך להתעלות מעל לאלה ולהתבסס בנשגב. זוהי תודעת קרישנה. מי שאינו מודע לקרישנה, תודעתו החומרית תגרור אותו מגוף לגוף. זאת בגלל מאוויים חומריים משכבר הימים. צריך לשנות את התפיסה, ושינוי שכזה אפשרי רק על ידי שמיעה ממקורות בני סמכא. ארג'ונה הוא הדוגמה הטובה ביותר, שהרי הוא שומע את מדע האלוהים מקרישנה עצמו. ישות חיים שנכנעת לתהליך השמיעה הזה מאבדת את תשוקתה עתיקת היומין לשלוט בטבע החומרי. אז, בהדרגה, כמידת השתחררותה מיצר השליטה, היא נהנית מחדווה רוחנית. במנתרה וֵדית נאמר שככל שהיא מוסיפה ומתקדמת בהתרועעותה עם אישיות אלוה, כך גוברת גם יכולתה ליהנות מחיי חדווה נצחיים.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר