הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 1

בהגווד גיטה: פרק 6, פסוק 1

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה
אַנָאשְׂריתַהּ קארמה-פְּהַלַםּ  קָארְיַםּ קארמה קַרוֹתי יַהּ
סַה סַנְנְיָאסִי צַ'ה יוֹגִי צַ'ה  נַה נירַגְניר נַה צָ'אקְרייַהּ
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ'ה—האל אמר; אַנָאשְׂריתַהּ—אינו לוקח מקלט; קארמה-פְּהַלַם—בפירות מעשיו; קָארְיַם—חובה; קארמה—עבודה; קַרוֹתי—מבצע; יַהּ—מי ש-; סַהּ—הוא; סַנְנְיָאסִי—בשלב הפרישות; צַ'ה—גם; יוֹגִי—יוגי בעל כוחות נסתרים; צַ'ה—ו-; נַה—לא; ניהּ-אַגְניהּ—אינו מצית אש; נַה—לא; צַ'ה—ו-; אַקְרייַהּ—אינו ממלא אחר חובה.
תרגום
אישיות אלוה העליון אמר: מי שאינו קשור לפירות מעשיו ופועל מתוך חובה הוא בשלב הנזירות והוא היוגי האמיתי, ולא מי שאינו מצית אש ואינו ממלא כל חובה.
התעמקות
האל מסביר בפרק הזה שתהליך היוגה בת שמונה השלבים מהווה אמצעי לשליטה במיינד ובחושים. מכל מקום, זו שיטה קשה מדי לרוב הציבור, בייחוד בעידן קַלי. האל אמנם מורה על שיטה זו, אולם מדגיש שתהליך הקארמה-יוֹגה, פעילות בתודעת קרישנה, עדיף. הכול בעולם פועלים לקיום משפחתם וקנייניהם; ללא ציפייה לטובת הנאה כלשהי או לעינוג חושים — מצומצם או מורחב — איש לא היה פועל. אולם שלמות מתבטאת בפעילות בתודעת קרישנה, ולא בניסיון ליהנות מפירות העמל. מאחר שישויות החיים במהותן הן חלקיקים של העליון, חובתן לפעול בתודעת קרישנה. איברי הגוף פועלים לסיפוק הגוף השלם; הם אינם מחפשים סיפוק אישי, אלא את סיפוקו של השלם. כמותם גם ישות החיים אמורה לפעול לסיפוקו של השלם, ולא לסיפוקה האישי. כך היא הופכת לסַנְנְיָאסִי או ליוגי מושלם.

סַנְנְיָאסִים סוברים לעתים שהם פטורים מכל חובה חומרית, וחדלים משום כך מביצוע אַגְניהוֹתְרַה יַגְ'נֿות (הקרבות אש). אלא שלמעשה הם מוּנעים על-ידי טובת הנאה, שהרי מטרתם להיטמע בברהמן הבלתי אישי. תשוקה זו נעלה אולי מתשוקות חומריות אחרות, אולם אינה פטורה ממניעים אישיים. גם היוגי המיסטי, שמתרגל את שיטת היוגה בעיניים עצומות למחצה וחדל מכל פעילות חומרית — אף הוא מבקש סיפוק אישי כלשהו. רק אדם מודע לקרישנה פועל לסיפוקו של השלם, ללא כל מניע אנוכי. הוא אינו מחפש סיפוק לעצמו, ומודד את הצלחתו לפי שביעות רצונו של קרישנה. מכאן שהוא הסַנְנְיָאסִי או היוגי המושלם. שְׂרִי צ'איטניה, שמהווה את ההתגלמות העליונה של שלמות הנזירות, מתפלל:

נַה דְהַנַםּ נַה גַ'נַםּ נַה סוּנְדַרִיםּ

קַויתָאםּ וָא גַ'גַד-אִישַׂה קָאמַיֵא

מַמַה גַ'נְמַני גַ'נְמַנִישְׂוַרֵא

בְּהַוַתָאד בהקטיר אַהַיְתוּקִי תְוַיי

"הו אל כול-יכול, איני מבקש לצבור ממון, איני מתאווה להתענג על נשים יפות, גם איני חפץ בשום מספר של חסידים. רצוני רק לזכות בחסדך נטול הסיבה, ולעסוק בשירותך המסור לידה אחר לידה."
Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר