גַוּרַה פּוּרְנימָא

הרי קרישנהיום ההופעה של שְׂרי קרישנה צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ 2011

היום זה יום ההופעה של שְׂרי קרישנה צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ. שְׂרי צ'איטניה הופיע בשנת 1486 בבנגל שבהודו. הוא קרישנה שבא בכבודו ובעצמו לרומם את האנושות לחיים רוחניים אוטנטיים. בבהגווד גיטה (4.7-8) קרישנה אומר שהוא מופיע בעולמנו מדי פעם בפעם, כדי לכונן מחדש את הדתות שמסתאבות במרוצת הזמן:

"בכל מקום וכל אימת שחלה הסתאבות ביישום הדת, הו נצר בְּהַרַתַה, וכפירה משתלטת – או אז אני מופיע. כדי לגאול את הצדיקים ולהכחיד את הכופרים, כמו גם כדי לשוב ולכונן את עקרונות הדת, אני עצמי מופיע עידן אחר עידן."

הספרות הוֵדית מסבירה שאלוהים, סיבת הסיבות, שוכן במציאות רוחנית (שמעבר לתפיסה אמפירית). הוא ברא עולם זה עבור אותן נשמות שחפצו להפנות לו עורף ולשכוח אותו. זאת כדי שיוכלו לדמות לעצמן שהן כאלוהים. אך במנטאליות זאת נשמות אלו, שלובשות גוף אדם, מסתבכות וסובלות. זאת משום שטבע הנשמה הוא שירות אוהב לאלוהים; אין זה טבע הנשמה להיות כאלוהים. אדם הרוצה להיות כאלוהים מסתבך באגו חומרי ומוצא עצמו נכבל בידי חוק הקארמה וסובל יותר ויותר. הדרך היחידה להשתחרר כליל מאגו חומרי זה ולשוב לזהות האמיתית, האקסטאטית, של הנשמה; זה להתחבר מחדש לשירות אוהב לאלוהים דרך דבקים מתקדמים, דרך אלו שתודעתם הרוחנית כבר מפותחת וחווים אהבה לאל. אלוהים בא לעולמנו כדי להזכיר לנו את טבענו הרוחני ולהשיב אותנו אליו.

אלוהים מופיע בעולם זה באופנים שונים – לפעמים הוא שולח דבקים מתקדמים כנציגיו, לפעמים הוא מופיע בהתגלויות חלקיות שונות, ומדי פעם, במחזוריות של כ-9 מיליארד שנה, הוא מופיע בעצמו על פני כדור הארץ. אירוע כזה קרה לפני קצת למעלה מ-5000 שנה, כאשר סיבת הסיבות, שְׂרי קרישנה, הופיע בוורינדאוון שבהודו.

בבהגווד גיטה קרישנה מלמד שכאשר הוא מופיע עלי אדמות, הוא לא לובש גוף מוגבל של בשר ודם, אלא בא בגופו הרוחני המקורי – "למרות שאיני נולד וגופי הנשגב אינו נפסד לעולם, ולמרות שאני אדון כל ישויות החיים, בכל עידן ועידן אני מופיע בדמותי המקורית, הנשגבת." (בהגווד גיטה 4.6). תפיסה זו, שלאלוהים יש גוף, ושאנחנו נבראנו בצלמו, אומנם כתובה בתנ"ך, אך הדתות המודרניות, כמו יהדות ואסלם, לא מקבלות אמירה זו כפשוטה. חסידיהן מפרשים זאת באופן אלגורי וטוענים שאם באמת מייחסים לאלוהים דמות, הוא מאבד את אחדותו, את אי-מוגבלותו ואת כל-יכולתו. לכן, לטענתם, אין לאלוהים באמת דמות. הספרות הוֵדית העתיקה מורה ההפך – אם שוללים מאלוהים את דמותו, אכן הופכים אותו למוגבל, ומרוקנים את הדת מתוכנה הגבוה ביותר – אהבת אלוהים. כיצד ניתן לאהוב בכול מאודנו משהו המשולל דמות, אישיות, או שניתפס אך על דרך השלילה? מכל מקום, מי שילמד לעומק את מדע האלוהות כפי שמופיע בבהגווד גיטה ובשרימד בהאגותם, יבין נכוחה את טבע האלוהות, ועל נקלה יבין את ההיגיון שאלוהים, בהיותו כליל המעלות והתארים, הינו בעל דמות, ובאופן בלתי נתפס, גם משולל דמות בו זמנית. הוא לא יתקשה להבין את דמותו הרוחנית של האל, שאינה מוגבלת כדמותנו.

הסיבות להופעתו של שְׂרי צ'איטניה
קרישנה הופיע כשְׂרי צ'איטניה בשביל שתי מטרות – ראשית, הוא הופיע כדבק של קרישנה כדי לעודד את השירה בציבור של שמות אלוהים, כדרך המומלצת בתקופתנו להגעה לשלמות רוחנית. זו הסיבה החיצונית להופעתו. שנית, קרישנה, האל העליון, רצה להתנסות בחוויה האקסטאטית אותה חשים דבקיו הקרובים ביותר אליו – אהבת אלוהים בדרך של אהבת נאהבים. זאת ניתן לחוות אך ורק מהעמדה של אָשְׂרַיַה, של דבק של קרישנה, ולא מהעמדה של וישַׁיַה, של קרישנה עצמו. לצורך זה קרישנה כמו התחפש. הוא קרישנה שהופיע בדמות לא של קרישנה; הוא בא בדמות דבק של קרישנה. הוא גם לבש את גון עורה הזהוב של רָאדְהָא, הדבקה העליונה שלו, גם אימץ לעצמו את עוצמת האהבה שלה אליו. בדמותו כשְׂרי צ'איטניה הוא שילב את שתי המשימות שלו יחדיו – להפיץ את שירת השמות של אלוהים, ולטעום את מתק אהבתה של רָאדְהָא אליו. הופעתו של קרישנה כשְׂרי צ'איטניה מנובאת בשרימד בהאגותם (11.5.32):

"בתקופת קַלי, אנשים נבונים מתקהלים ומזמרים יחדיו את שמות האל כסגידה להתגלות אלוה המזמר ללא הפוגה את שמו של קרישנה. למרות שגוון גופו אינו שחור, הוא הינו קרישנה עצמו."

בנוסף, קרישנה חשב שהדרך הטובה ביותר ללמד את האדם בקַלי יוּגה את דרך הבְּהַקְטי זה לא לבוא כאלוהים – לכופף את כלל העולם למרותו – אלא לבוא כמשרת אלוהים ולתת דוגמא של דבק מושלם של האל. אלו הסיבות להופעתו המיוחדת של שְׂרי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ.

שְׂרי קרישנה בא לתת את אותו הידע שמאפשר להתעלות מעל האשליה של האגו, ולהיפטר מאוקיינוס הסבל שאנו חיים בו. קרישנה לימד מדע זה בבהגווד גיטה ובשרימד בהאגותם. מייד אחרי שקרישנה עזב את העולם, החלה תקופת קַלי, תקופה בה יש הידרדרות מהירה ביכולתו של האדם להשתחרר מאגו ולהתמסר לחיים רוחניים. בעיצומה של קַלי יוּגה יקשה על אנשי התקופה להבין אף את הוראותיו הפשוטות של קרישנה, כפי שניתנו בבהגווד גיטה. בלי להבין את הוראותיו של קרישנה בבהגווד גיטה, כיצד יוכלו אנשי העולם להשתחרר מההתנוונות, מהגזענות ומהפנאטיות שמחלחלות בדתות של קַלי יוגה, להשתחרר מהמטריאליזם שפושה בכול, ולהגיע לגאולה רוחנית? לכן קרישנה חש שיש לתת לאדם של קַלי יוגה דבר נוסף – אמצעי להיטהר מהשפעת קַלי יוגה. זה אפשרי פשוט באמצעות זמרה בקהל של השמות הקדושים של קרישנה בעקבות דוגמתו של שְׂרי צ'איטניה. בעקבות היטהרות זאת הם יוכלו להבין את הוראותיו בבהגווד גיטה ולהתקדם רוחנית. שְׂרי צ'איטניה התפלל:

"הו אלי, שמך הקדוש לבדו מסוגל להעניק כול ברכה וחסד לישויות החיים. בשמותיך הנשגבים השקעת את כול אוניך העילאיים, ואין אפילו כללים נוקשים כלשהם לאמירת שמות אלה. הו אלי, בחסדך אפשרת לנו לפוגשך בנקל אגב זמרת שמותיך הקדושים, אך כה חסר מזל אני, על שאינני נמשך אחריהם".

תרומתו הייחודית של שְׂרי צ'איטניה.
דת, בהכללה גסה, שמה את יראת אלוהים מעל אהבת אלוהים, בשעה שבהקטי יוגה רואה ביראת אלוהים אך שלב בדרך לאהבת אלוהים טהורה. ללא אהבת אלוהים טהורה, המשוללת יראת שמים, לא יתכן לגבור לחלוטין על המשיכה לחומרנות. שום דת לא יכלה עד כה לחומרנות. מכל מקום, ניתן להתגבר על חומרנות ולהיפטר לחלוטין מאגו חומרי באמצעות בהקטי יוגה, שמלמדת כיצד לתרגל שירות ואהבה לאלוהים המשוללת יראת שמים. שְׂרי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ בא כדי ללמד זאת דרך דוגמא אישית, גם לתת דרך זו לכל דורש, ללא אפליה על בסיס של דת, מוצא, השכלה, מעמד, גזע, או מין, כתרופה האולטימטיבית לחומרנות. בצ'איטניה צַ'ריתָאמְרִתַה (אָדי 3.14-16) נאמר:

"זה זמן רב שלא הענקתי את שירותי האוהב והטהור לתושבי העולם. קיום העולם החומרי הינו חסר כל תועלת ללא זיקת אהבה זו. בכל מקום בעולם סוגדים לי האנשים על-פי מצוות הכתובים. אבל רק באמצעות קיום מצוות לא ניתן להשיג את רגשות האהבה של דבקי וְרַגַ'בְּהֻוּמי. ביודעם את שפעתי, מביט אלי כל העולם ביראת כבוד. אולם מסירות שמתעמעמת עקב יראת כבוד כזו איננה מושכת אותי."

שְׂרי צ'איטניה מַהָאפְּרַבְּהוּ בא לעולמנו כדי להעניק לתושבי העולם מה שמעולם לא ניתן – אהבה אקסטאטית לקרישנה, היבטו העליון והמתוק ביותר של אלוהים. הוא בא לתת אהבה המשוללת יראת כבוד, אהבה שהאינטנסיביות שלה כה עצמתית, שביכולתה להתגבר ולמגר את מגרעות קַלי יוגה ולהעניק לאדם את השלמות העליונה.

שְׂרי צ'איטניה שבה את לב כול אלו שבאו איתו במגע בזכות יופיו המדהים, הענווה, ואהבתו האקסטאטית לקרישנה. צבע גופו היה כזהב מותך, ידיו הארוכות הגיעו עד ברכיו, עיניו היו כעלי לוטוס, אפו כפרח השומשום, פניו כירח, ודמעות של אהבה זלגו מעיניו ללא הרף כפלגי מים. הוא חזר וזימר את שמותיו של האל ללא הפסקה. כול מי שחווה באהבתו האקסטאטית לקרישנה נדבק גם הוא באהבה זו. הוא היה אוסף את בני עירו, לפעמים עשרות אלפים, ומארגן אותם לשיר יחדיו "הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא; הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא." בדרך זו הוא הציף את בנגל בקרישנה בְּהַקְטי, באהבה אקסטאטית לקרישנה. במסעו לדרום הודו הוא גרם לרוב התושבים להפוך לדבקים של קרישנה. עם הציבור ככלל הוא שר הרא קרישנה, רקד איתם והעסיק אתם בפסטיבלים ענקיים שהשתתפו בהם לעיתים מיליוני אדם. למספר מלומדים, כשְׂרי רֻוּפַּה ושְׂרי סַנָאתַנַה, הוא לימד את תורת האלוהות והורה להם לבסס את כתבי הבְּהַקְטי ולהפיצם, ועם מספר בני לוויה אינטימיים הוא שוחח על ההיבטים האזוטריים ביותר של אהבת אלוהים. שְׂרי צ'איטניה ניבא שתנועת הסַנְקירטן, שירה בציבור של שמות האל, תפרוץ את גבולות הודו ותגיע לכל כפר ועיר ברחבי תבל. חייו ומשנתו כתובים בספר שְׂרי צ'איטניה צַ'ריתָאמְרִתַה, ששני כרכיו הראשונים תורגמו לעברית.מאמרים נוספים מאת גוּנָאוַתַר דָאס

מורה לבהקטי יוגה ולפילוסופיה של היוגה.

כתיבת תגובה

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר